Curs en Discapacitat Auditiva en el Turisme i Introducció a la Llengua de Signes (Febrer)

Presentació

Tot i l'avenç innegable dels serveis a les persones amb discapacitat en l'àmbit del turisme, segueix sent un terreny on la discapacitat auditiva pateix deficiències i discriminacions, fet que no permet a les persones sordes poder gaudir plenament del dret a viatjar o participar en activitats turístiques i culturals com qualsevol altre individu.

És per aquest motiu, que es considera important que tècnics i empresaris de l'àrea del turisme, coneguin la problemàtica de la discapacitat auditiva i el col.lectiu de persones sordes que ho pateixen, per a poder incidir de manera conscient en la millora de l'accessibilitat universal.

Segons l'enquesta de discapacitat, autonomia i estat de la dependència (INE) a España hi ha 967.445 ciutadans sords, dels quals més de 20.000 persones són a Catalunya. Són persones que reclamen i desitgen que la llei 51/2003 del 2 de desembre, de igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitats sigui real i eficaç. I que per tant, la seva llengua, la llengua de signes que ja és Llengua oficial tant a Catalunya com a l'estat Espanyol sigui també reconeguda i de total importància en l'àrea de turisme.

Continguts

- Introducció a la discapacitat auditiva i al col·lectiu de persones sordes.
- Barreres de comunicació de les persones sordes.
- Gestió i comercialització dels serveis turístics plenament accessibles.
- Comunicació bàsica en llengua de signes per una atenció al client d'alta qualitat.
- Pràctiques.

Objectius

Capacitar al guia de Turisme per tal de poder donar resposta a la visita realitzada per persones amb discapacitat auditiva, utilitzant els elements bàsics del llenguatge de signes per a una atenció d'alta qualitat a aquest col·lectiu.

Requisits d'accés

- Diplomats en Turisme i Graduats en Direcció Hotelera.
- Professionals del sector del Guiatge de Turisme.
- Graus en Turisme i Graus en Direcció Hotelera.
- Alumnes de Grau en Turisme.
- Alumnes de Grau en Direcció Hotelera.

Contacte

Carme Puigpinós March

Telèfon: 935929712

Correu electrònic: formació.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.eutdh.cat

Curs d'especialització UAB

3a Edició
Places: 25
Orientació: Professional
1,5 ECTS
Codi de l'estudi: 3606/3
Modalitat: Presencial
Lloc: Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, UAB,Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 21/02/2017 al 31/03/2017
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Discapacitat Auditiva en el Turisme i Introducció a la Llengua de Signes

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.