Sol·licitud d'accés a informació pública Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència SL

Sol·licitud d'accés a informació pública


Tramitació presencial

Empleneu el formulari de sol·licitud d’accés a la informació:
- Escriviu únicament amb ordinador o amb bolígraf, en lletres majúscules o de tipus impremta.
- Indiqueu clarament les dades de contacte, preferentment un correu electrònic.
- És important que indiqueu el format, preferentment PDF, Word o Excel, en què desitgeu tenir accés a la informació.

Imprimiu el formulari, el signeu i el presenteu al Registre General de la Fundació UAB: Edifici Blanc, 1ª planta, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).


FORMULARI DE SOL·LICITUD D'ACCÉS A INFORMACIÓ PÚBLICA (PDF)