PLA DE LLENGÜES DE LA UAB

Servei de Llengües-UAB Idiomes > Pla de llengües de la uab > Ajuts per aprendre llengües

Programa de Formació en llengües


A través de la Unitat de Formació de l'Àrea de PAS, s'ofereix al personal d'administració i serveis ajuts per a cursos d'idiomes i accions formatives sobre competències específiques.

Podeu consultar tota la informació referent als ajuts per a cursos d'idiomes i les accions formatives a través de la intranet del PAS.

Accés a la intranet de la UAB
 

Bookmark and Share
 
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona