PLA DE LLENGÜES DE LA UAB

Servei de Llengües-UAB Idiomes > Pla de llengües de la uab > Ajuts correcció materials docents anglès

Ajuts lingüístics del Pla de Llengües de la UAB per al personal acadèmic


Ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes

Millorar el coneixement de llengües estrangeres del personal acadèmic de la UAB i millorar específicament la competència en anglès del personal acadèmic per impulsar la docència en aquesta llengua a la Universitat. La convocatòria té dues modalitats:

A. Ajuts per a la realització i superació de cursos de llengua anglesa de nivell igual o superior al nivell B2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), organitzats a la UAB.

B. Ajuts per a la realització i superació de cursos d’una llengua estrangera, organitzats a la UAB o en altres entitats.

Poden gaudir de l'ajut les persones que acreditin una relació contractual amb la UAB com a personal acadèmic per a tot el període que comprengui l'acció formativa i que acreditin el seguiment i superació de l'activitat.

Ajuts per a la correcció de materials docents en anglès
 
L'objecte de la convocatòria és facilitar la correcció de materials docents en anglès del personal acadèmic que imparteix docència en aquesta llengua en els estudis de grau. L'ajut es destina a subvencionar les despeses derivades de la correcció dels materials docents.

Ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català i anglès
 
La convocatòria d’ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català i en anglès té com a objectiu proporcionar als aspirants un acompanyament d’un professor o una professora del Servei de Llengües al procés de redacció de la tesi doctoral en llengua catalana o anglesa, amb l’objectiu de contribuir a millorar-ne la qualitat lingüística.

Ajuts per a l'organització de congressos i jornades sobre la gestió del multilingüisme en l'educació

L'objectiu és atorgar ajuts per a l’organització de congressos, jornades, seminaris o cicles de conferències que tinguin com a objectiu fer aportacions sobre la gestió del multilingüisme en l’educació. Poden presentar sol·licituds per a aquesta modalitat membres del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis de la UAB que siguin membres del comitè organitzador de l’activitat.


Consulteu cada una de les convocatòries per obtenir-ne informació més concreta a través dels enllaços següents:

 

Convocatòria ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català i en anglès (2015)
Convocatòria d'ajuts UAB per a la correcció de materials docents en anglès (2016)
Convocatòria d'ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes (2015)
Convocatòria d'ajuts per a l'organització de congressos i jornades sobre la gestió del multilingüisme en l'educació (2015)
Bookmark and Share
 
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona