Directori 
Foto Toni Tulla
 • CV
 • CV_AFTulla (pdf)
 •  
 • LÝnies de recerca
 • - Transformació d'explotacions agràries: Anàlisi teòrica (Renda del sòl), innovació tecnològica i treball de la dona al Pirineu Català. Agricultura Social. Cultura rural, canvi i lideratge.
  - Ordenació i planificació d'àrees rurals. Gestió d'espais naturals protegits. Desenvolupament local sostenible (avantatge comparatiu, incrustació territorial d'empreses i desenvolupament del mètode de la segona millor opció). Aplicacions al periurbà i a les àrees de muntanya.
  - Disseny i aplicació de mètodes i tècniques en Geografia: Anàlisi multivariant, models i SIG.
  - Anàlisi del Paisatge: construcció de taxonomies i elaboració de patrons de canvi en unitats funcionals.
  - Models de transport i anàlisi de la transformació de les xarxes de transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona i a Catalunya.
  - Impacte en el medi dels processos d'antropització en el Pirineu Català.

 •  
 • Projectes
 • - Desarrollo rural en áreas de montaña: La segunda major opción en el territorio como instrumento para la diversificación productiva (Projecte CSO2012-31979; MEyC) 01-01-2013 a 31-12-2015, IP: A.F.Tulla i 9 inv. (15.912 €).

  - Grup de Geografia Aplicada (Projecte 2009SGR-106; AGAUR; Generalitat de Catalunya) 2009-2013, IP: A.F.Tulla i 33 inv. (44.800 €).

  - Social farming in local development as an occupation for groups at risk of marginalization (Proj. 2011ACUP00023;RecerCaixa) 01-01-2012 a 31-12-2013, IP: A.F.Tulla i 8 inv. (70.762 €).

  - Desenvolupament econòmic i participació de les dones al govern local de comarcas de muntanya (U-9/10; I.Català Dones) 01-01-2010 a 31-12-2011, IP:A.Casellas i 4 inv. (19.625 €).

  - Usos del sòl, paisatge i desenvolupament sostenible en espais rurals de muntanya. Reconstrucció paleoambiental i prospectiva del paisatge (Projecte REN2001-1896/GLO; MCyT) 01-12-2001/30-11-2004, IP: A.F.Tulla i 18 inv. (69.116 €).

 •  
 • Publicacions
 • - BARRACHINA, Maria; SERRA-DIAZ, Josep Maria; TULLA, Antoni Francesc; CRISTOBAL, Jordi (2012). "On the link between socio-economic development and landscape changes in two Pyrenean valleys: the true challenge of multifunctionality". Environmental Engineering and Management Journal, 11 (6), 1-7.
  ISSN: 1582-9596; eISSN: 1843-3707.

  - MIRALLES-GUASCH, Carme; TULLA, Antoni Francesc (2012). "La Región Metropolitana de Barcelona. Dinámicas territoriales recientes". Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 58, 299-318.
  ISSN: 0212-9426.

  - BADIA, Anna; TULLA, Antoni Francesc; VERA, Ana (2010). "Los incendios en zones de interface urbano forestal. La integración de Nuevos elementos en el diseño de la prevención". Scripta Nova. Revista electrónica de geografia y Ciencias Sociales, XIV (331), 1-13.
  ISSN: 1138-9788.

  - PALLARÈS, Montserrat; TULLA, Antoni Francesc; VERA, Ana (2004). "Spatial loyalty and territorial embeddedness in the multi-sector clustering of the Bergada Region in Catalonia(Spain)". Geoforum, 35 (5), 635-649.
  ISSN0016-7185.

  - TULLA, Antoni Francesc (1994) Procés de transformació agrària en àrees rurals de muntanya. Barcelona: ICC.
  ISBN84-393-3023-5.

 •  
 • Altres informacions
 • - Director IEMB (1984-86)
  - Director Departament de Geografia de la UAB (1986-89 i 2005-11)
  - Vicerector d'Economia, UAB (1994-2002)
  - President Col·legi Geògrafs a Catalunya (2002-12)

 

 

 

2018 Universitat Aut˛noma de Barcelona