Personal UAB

Personal acadèmic i investigador

Convocatòries de concursos de professorat temporal

 • Any 2017 -VI ANNEX  A LA CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS PER A LA CONTRACTACIÓ DE NOU PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR PER AL CURS 2017-2018:
E-tauler
Bases de la convocatòria
Calendari
Sol·licitud de participació (annex 3)

Relació provisional d'admesos i exclosos (29/01/2018)
Relació definitiva d'admesos i exclosos (14/02/2018)

Formulari electrònic de sol·licitud:

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia
 

 • Any 2017 -V ANNEX  A LA CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS PER A LA CONTRACTACIÓ DE NOU PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR PER AL CURS 2017-2018:
E-tauler
Bases de la convocatòria
Calendari
Sol·licitud de participació (annex 3)

Resolució provisional d'admesos i exclosos (20/12/2017)
Resolució definitiva d'admesos i exclosos (17/01/2018)
Resolució dels resultats del concurs (01/02/2018)

Formulari electrònic de sol·licitud:


Departament de Bioquímica i Biologia Molecular


 • Any 2017 -IV ANNEX  A LA CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS PER A LA CONTRACTACIÓ DE NOU PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR PER AL CURS 2017-2018:

E-tauler
Bases de la convocatòria
Calendari
Sol·licitud de participació (annex 3)

Relació provisional d'admesos i exclosos (22/11/2017)
Relació definitiva d'admesos i exclosos (13/12/2017)
Resolució dels resultats del concurs (15/01/2018)

Formulari electrònic de sol·licitud:

Departament de Física
Departament de Genètica i Microbiologia
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Departament de Sanitat i Anatomia Animals • Any 2017 -I ANNEX A LA CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS PER A LA CONTRACTACIÓ DE NOU PERSONAL DOCENT A LES UNITATS DOCENTS HOSPITALARIES DE LA UAB PER AL CURS 2017-2018:

E-tauler
Bases de la convocatòria
Calendari
Sol·licitud de participació (annex 4)

Relació provisional d'admesos i exclosos (10/10/2017)
Relació definitiva d'admesos i exclosos (27/10/2017)
Resolució del resultat del concurs (17/11/2017)

Formulari electrònic de sol·licitud:

UNITAT DOCENT VALL D'HEBRON

 

 • Any 2017 -III ANNEX  A LA CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS PER A LA CONTRACTACIÓ DE NOU PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR PER AL CURS 2017-2018:

E-tauler
Bases de la convocatòria
Calendari
Sol·licitud de participació (annex 3)

Relació provisional d'admesos i exclosos (10/10/2017)
Relacio provisional d'admesos i exclosos - Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques (16/10/2017)
Relació definitiva d'admesos i exclosos - Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia (27/10/2017)
Resolució dels resultats dels concursos - 
Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia (17/11/2017)

Relacio definitiva d'admesos i exclosos - Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques (28/11/2017)
Resolució dels resultats dels concursos - 
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques (21/12/2017)

Formulari electrònic de sol·licitud:

Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques


 • Any 2017 -II ANNEX  A LA CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS PER A LA CONTRACTACIÓ DE NOU PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR PER AL CURS 2017-2018:

E-tauler
Bases de la convocatòria
Calendari
Sol·licitud de participació (annex 3)

Relació provisional d'admesos i exclosos (25/07/2017)
Relacio definitiva d'admesos i exclosos (15/09/2017)
Resolució de resultats (29/09/2017)


Formulari electrònic de sol·licitud:

Departament de Sanitat i Anatomia Animals


 • Any 2017 -CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS PER A LA CONTRACTACIÓ DE NOU PERSONAL DOCENT A LES UNITATS DOCENTS HOSPITALARIES DE LA UAB PER AL CURS 2017-2018:

E-tauler
Bases de la convocatòria
Calendari
Sol·licitud de participació (annex 4)

Relació provisional d'admesos i exclosos (13/06/2017)
Relació definitiva d'admesos i exclosos (29/06/2017)
Resolució de resultats dels concursos (12/07/2017)

Formulari electrònic de sol·licitud:

UNITAT DOCENT SANT PAU
UNITAT DOCENT VALL D'HEBRON
UNITAT DOCENT GERMANS TRIAS I PUJOL
UNITAT DOCENT PARC SALUT MAR
UNITAT DOCENT PARC TAULI


 • Any 2017 -I ANNEX  A LA CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS PER A LA CONTRACTACIÓ DE NOU PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR PER AL CURS 2017-2018:

E-tauler
Bases de la convocatòria
Calendari
Sol·licitud de participació (annex 3)

Relació provisional d'admesos i exclosos (13/06/2017)
Relació definitiva d'admesos i exclosos (29/06/2017)
Resolució de resultats dels concursos (12/07/2017)

Formulari electrònic de sol·licitud:

Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i  de Medicina Preventiva
Departament de Filosofia
Departament de Filologia Espanyola
Departament de Matemàtiques
Departament de Sociologia
Departament de Didàctica de la Llengua, i la Literatura i de les Ciències Socials
Departament de Química
Departament de Traducció i Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal


 • Any 2017 -CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS PER A LA CONTRACTACIÓ DE NOU PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR PER AL CURS 2017-2018:

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
E-tauler
Bases de la convocatòria
Calendari (modificat a 22/05/2017)
Sol·licitud de participació (annex 3)
Bases de la convocatòria en anglès
Sol·licitud de la convocatòria en anglès (annexe 3)
(*) Relació Categoria-Referència-Perfil

Relació provisional d'admesos i exclosos (22/05/2017)
Relació definitiva d'admesos i exclosos (13/06/2017)
Resolució dels resultats dels concursos (03/07/2017)

Formulari electrònic de sol·licitud:

Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Departament de Biologia Animal, de  Biologia Vegetal i d'Ecologia
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
Departament de Ciència Animal i dels Aliments
Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Departament de Ciències de la Computació
Departament de Ciències de l'Antiguitat i Edat Mitjana
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Departament de Física
Departament de Genètica i de Microbiologia
Departament de Geologia
Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Departament de Pedagogia Aplicada
Departament de Pedagogia Sistemàtica Social
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
Departament de Psicologia Bàsica Evolutiva i de l'Educació
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Departament de Psicologia Social
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Departament de Química
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Departament de Traducció i d'Interpretació
Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Departament d'Empresa
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Departament d'Enginyeria Electrònica
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Departament d'Infermeria

 

 • Any 2016 - V Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal investigador en formació i personal investigador postdoctoral 2016-17:

Resolució de resultats (e-tauler) - 24/04/2017

Relació provisional (e-tauler) - 10/03/2017

Resolució de la convocatòria (e-tauler) -17/02/2017

Bases de la convocatòria
Calendari
Formulari de sol·licitud
Sol·licitud de participació (annex 3)
Bases de la convocatòria en anglès

 • Any 2016 - IV Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal investigador en formació i personal investigador postdoctoral 2016-17:

Resolució de resultats - 07/02/2017

Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos - 11/01/2017

Resolució provisional (e-tauler) - 19/12/2016

Resolució de la convocatòria (e-tauler) - 28/11/2016
Bases de la convocatòria
Calendari
Sol·licitud de participació (annex 3)
Bases de la convocatòria en anglès
Sol·licitud de la convocatòria en anglès

 • Any 2016 - III Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal investigador en formació i personal investigador postdoctoral 2016-17:

Relació definitiva de persones - 11/01/2017

Relació definitiva de persones admeses i exloses (e-tauler) - 01/12/2016
Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria (e-tauler) - 15/11/2016

Resolució de la convocatòria (e-tauler) - 27/10/2016
Bases de la convocatòria
Calendari
Sol·licitud de participació (annex 3)
Bases de la convocatòria en anglès
Sol·licitud de la convocatòria en anglès

 • Any 2016 - II Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal investigador en formació i personal investigador postdoctoral 2016-17:

Correcció de la resolució (e-tauler) - 01/12/2016
Resultats dels concursos - 01/12/2016
Resolució definitiva de persones admeses i excloses (e-tauler) - 04/11/2016

Resolució (e-tauler) -
Bases de la convocatòria
Calendari
Sol·licitud de participació (annex 3)
Bases de la convocatòria en anglès


 • Any 2016 - Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal investigador en formació i personal investigador postdoctoral 2016-17

Resultats (e-tauler)

Resolució

E-tauler
Bases de la convocatòria
Calendari
Sol·licitud de participació (annex 3)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
E-tauler
Bases de la convocatòria
Sol·licitud de participació (annex 3)

Informació en anglès