Personal UAB

Personal acadèmic i investigador

Si vols formar part del planter del personal acadèmic de la UAB, consulta les diferents places que s'oferten a cada una de les convocatòries següents. Si decideixes prendre part en algun dels processos de selecció, consulta els requisits específics a les bases del concurs.

També pots consultar a l'e-tauler les diferents resolucions relatives a les convocatòries de PDI.

Convocatòries
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS PER A L’ACCÉS A PLACES DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS. (Convocatòria núm 2017/D/FC/CD/7)
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS DE PROMOCIÓ INTERNA PER A L’ACCÉS A UNA PLAÇA DE CATEDRÀTIC O CATEDRÀTICA EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL PER OCUPAR UNA PLAÇA ASSISTENCIAL VINCULADA A LA CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/9)
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS PER A L’ACCÉS A PLACES DE D’AGREGAT O AGREGADA EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL PER OCUPAR PLACES ASSISTENCIALS VINCULADES A LA CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/7)
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS PER A L’ACCÉS A UNA PLAÇA DE D’AGREGAT O AGREGADA EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL PER OCUPAR UNA PLAÇA ASSISTENCIAL VINCULADA A LA CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/8)
Resolució de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en la categoria de professor lector (ajudant doctor) de caràcter temporal en el marc del Pla Serra Húnter. (Convocatòria núm. 2017/D/LEM/CL/1).
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS PER A L’ACCÉS A PLACES DE D’AGREGAT O AGREGADA EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL. (Convocatòria núm 2017/D/LD/CC/12)
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS PER A L’ACCÉS A PLACES DE D’AGREGAT O AGREGADA EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL. (Convocatòria núm 2017/D/LD/CC/11)
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS PER A L’ACCÉS A PLACES DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS. (Convocatòria núm 2017/D/FC/CD/6)
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/6)
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5)
Resolució de 21 de setembre de 2017, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Hospital del Mar, per la qual es convoca concurs d'accés a plaça vinculada de cossos docents universitaris.(Convocatòria núm. 2017/D/FC/CD/5)
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/3)
Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs d'accés a places de cossos docents universitaris de PROMOCIÓ INTERNA.(Convocatòria núm. 2017/D/FC/CD/4)
Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs d'accés a places de cossos docents universitaris de TORN LLIURE (Convocatòria núm. 2017/D/FC/CD/5).
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic de promoció interna per l’accés a places de catedràtic en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/4)
Resolució de 27 d'abril de 2017, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català de la Salut, per la qual es convoca concurs públic places d'agregat o agregada, en règim de contracte laboral, per ocupar places assistencials bàsiques (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/2)
Resolució de 27 d'abril de 2017, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català de la Salut, per la qual es convoca concurs d'accés a places vinculades de cossos docents universitaris.(Convocatòria núm. 2017/D/FC/CD/2)
Resolució de 17 de març de 2017, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Hospital del Mar, per la qual es convoca concurs d'accés a plaça vinculada de cossos docents universitaris.(Convocatòria núm. 2017/D/FC/CD/1)
Resolució de 17 de febrer de 2017, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, per la qual es convoca concurs públic places d'agregat o agregada, en règim de contracte laboral per ocupar places assistencials bàsiques a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/1)
Resolució de 14 de desembre de 2016, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a una plaça de cossos docents universitaris de torn lliure. (Convocatòria núm. 2016/D/FC/CD/4)
Resolució de 14 de desembre de 2016, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3. (Convocatòria núm. 2016/D/LD/CC/3)
Resolució de 14 de desembre de 2016, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2016/D/LD/CC/4)
Resolució de 25 de novembre de 2016, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places de cossos docents universitaris de promoció.
Resolució de 25 de novembre de 2016, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places de cossos docents universitaris de torn lliure.