Personal UAB

Personal acadèmic i investigador

Convocatòries de concursos de personal de suport a la recerca de finançament específic

A continuació trobareu totes les convocatòries de concursos de personal de suport a la recerca de finançament específic

21712 - Tècnic Superior de Suport a la Recerca amb destinació a l'Institut de Ciència Tecnologia Ambientals - Icta.


21797 - Tècnic mitjà de suport a la recerca amb destinació al Departament de Medicina i Cirurgia Animals.


21762 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació al Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.


21740 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació al Departament de Ciència Animal i dels Aliments. 


21707 - Auxiliar de suport a la Recerca amb destinació al Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.


21683 - Auxiliar de Suport a la Recerca  amb destinació al Departament de Psicologia Bàsica Evolutiva i de l'Educació


21635 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació al Departament de Ciències de la Computació.


21649 - Tècnic Superior de Suport a la Recerca amb destinació al Dpt. de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació.


21554 - Auxiliar de Suport a la recerca amb destinació al Dpt. Didàctica Matemàtica i Ciències Experimentals.


21664 - Tècnic mitjà de suport a la recerca amb destinació al C. d'Est. Soc. sobre la Vida Quotidiana i el Treball.


21658 - Tècnic Superior de Suport a la Recerca amb destinació a l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina.


21690 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació al Departament Prehistòria.


21468 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació a l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina.


21587 - Tècnic Superior de suport a la recerca amb destinació al Departament de Filologia Anglesa i Germanística.


21598 - Auxiliar de Suport a la recerca amb destinació al Departament de Ciència Política i de Dret Públic.


21522 - Técnic mitjà suport a la recerca amb destinació al Departament de Física.


21538 - Tecnic mitjà de suport a la recerca amb destinació al Dpt. Didàctica Matemàtica i de les Ciències Experimentals.


21489 - Tècnic superior de suport a la recerca amb destinació al Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.


21485 - Tècnic superior de suport a la recerca amb destinació a l'Institut de Neurociències.


21392 - Auxiliar de suport a la recerca amb destinació al Departament de Periodisme i de Ciències Comunicació.


21460 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació al Departament de Geografia.


21452 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació al Departament de Geografia.


21436 - Tècnic mitjà de suport a la recerca amb destinació a l'Institut de Ciència Tecnologia Ambiental - Icta.


21416 - Tècnic superior de suport a la recerca amb destinació al Departament d'Enginyeria Electrònica


21414 - Tècnic superior de suport a la recerca amb destinació al Dpt. Biologia Animal, Biologia Vegetal i d'Ecologia


21411 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació al Dpt. d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.


21285 - Tècnic mitjà de suport a la recerca amb destinació al Departament de Filosofia.


21420 - Tècnic superior de suport a la recerca amb destinació al Departament de Matemàtiques.


21367 - Auxiliar de Suport a la recerca amb destinació al Departament de Geografia.


21404 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació al Departament del BAVE.


21381 - Tècnic superior de suport a la recerca amb destinació al Departament de Ciència Animal i dels Aliments.


21371 - Tècnic Superior de Suport a la Recerca amb destinació a l'Institut de Govern i Polítiques Públiques - Igop


21288 - Tècnics Mitjans de suport a la recerca amb destinació al Centre d'Estudis i Recerca en Migracions.


21262 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació al Dpt. de Filologia Anglesa i Germanística.


21242 - Tècnic Mitjà Suport a la recerca amb destinació al Dpt. d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.


21210 - Tècnic Superior de suport a la recerca amb destinació al CER-M.


21272 - Tècnic mitjà de suport a la recerca amb destinació a l'IBB.


21207 - Tècnic mitjà de suport a la recerca amb destinació al Dpt. de Did. de la Lleng. i la Literat. i C. Socials.


21202 - Auxiliar de suport a la Recerca amb destinació al Dpt. Psicologia Clinica i de la Salut.


21178 - Tècnic Especialista de Suport a la Recerca amb destinació a l'Institut de Govern i Polítiques Públiques.


21038 - Auxiliar de suport a la recerca amb destinació al Departament de Filologia Catalana.


21166 - Tècnic Especialista de Suport a la Recerca amb destinació al Igop Inst. de Govern i Polítiques Públiques.


21156 - Tècnic superior de suport a la recerca amb destinació al Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals.


21112 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació a l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina.


21147 - Tècnic Especialista de Suport a la Recerca amb destinació al DEIC.


21078 - Tècnic Superior de suport a la recerca amb destinació a la Unitat de Desenvolupament Estratègic.


21064 - Tècnic Especialista de Suport a la Recerca amb destinació al Departament de Matemàtiques.


21065 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació al Dep. de Ciència Animal i dels Aliments.


21062 - Auxiliar de suport a la recerca amb destinació al Dep. de Prehistòria.


20956 - Auxiliar de suport a la recerca amb destinació al Dep. Traducció, d'Interpretació i d'Est. d'Àsia Oriental.


20992 - Tecnic superior de suport a la recerca amb destinació al Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.


21058 - Tècnic superior de suport a la recerca amb destinació al Departament Prehistòria.


20994 - Tècnic superior de suport a la recerca amb destinació al Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.

20983 - Tècnic mitjà de suport a la recerca amb destinació al Dpt. Biologia Cel·lular Fisiologia i d'Immunologia.


20979 - Tècnic mitjà de suport a la recerca amb destinació al Dpt. Biologia Cel·lular Fisiologia i d'Immunologia.


21029 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació al Departament de Geografia.


21033 - Tècnic superior de suport a la recerca amb destinació al Departament de Filologia Espanyola.


20821 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació al D. Bioquímica i de Biologia Molecular.


20732 -  Tècnic Especialista de suport a la recerca amb destinació amb destinació al Institut de Biotecnologia i de Biomedicina


21047 - Tècnic Especialista de Suport a la Recerca amb destinació al Departament d'Enginyeria de la Informació i de les
Comunicacions.


20955 - Auxiliar de suport a la recerca amb destinació a l'IBB.


20785 - Tècnic Mitjà de suport a la recerca amb destinació al CER-M.


20974 - Auxiliar de suport a la recerca amb destinació al Crecim.

20723 - Tècnic Superior de Suport a la Recerca amb destinació al Servei de Microscòpia Electrònica.


20866 - Tècnic Superior de Suport a la Recerca amb destinació al Dep. Psicologia Bàsica Evolutiva i de l'Educació.


20843 - Auxiliar de suport a la recerca amb destinació al Dpt. Geografia.


20927 - Tècnic Mitjà de Suport a la Recerca amb destinació a l'ICTA.


20967 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació al Departament Prehistòria.


20912 - Tècnic mitjà de suport a la recerca amb destinació al Dep. Prehistoria.


1/2018 - Tècnic Superior de Suport a la Recerca, amb destinació al Institut de Neurociències


20805 - Tècnic superior de suport a la recerca amb destinació al Dep. de Telecomunicació i d'Enginyeria Sistemes.


20850 - Tècnic mitjà de suport a la recerca amb destinació al Departament de Pedagogia Sistemàtica i S.


20838 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació al Dpt. de Filologia Anglesa i Germanística.


20754 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació al Dpt. d'Eng. Química


20821 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació al Dpt. de Bioquímica.

20732 - Tècnic especialista de suport a la recerca amb destinació a l'IBB.