Licitacions

Objecte Contracte d'obres per la reforma de l'edifici UAB-Casa Convalescència de la Fundació UAB
Data límit de presentació 12/06/2014 14:00
Resum informatiu Per veure l'Annex 1 al PPT, cliqui aquí.

Per veure l'Annex 2 al PPT, cliqui aquí.
Resum informatiu (doc) Anunci i Resolució d'Inici Obres Casa Convalescència FUAB 
Plec de clàusules administratives PCA Obres Casa Convalescència 
Plec de prescripcions tècniques PPT Obres Casa Convalescència