Licitacions

Objecte Contracte d'obres per a la construcció de la secretaria i remodelació d'espais docents del Centre Educatiu Privat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.
Data límit de presentació 10/06/2014 14:00
Resum informatiu Per veure l'Annex 1 del PPT, cliqueu aquí.

Per veure l'Annex 2 del PPT, cliqueu aquí.
Resum informatiu (doc) Anunci i Resolució d'Inici Obres Secretaria CEP FUAB 
Plec de clàusules administratives Plec de Clàusules Administratives Secretaria CEP FUAB 
Plec de prescripcions tècniques Plec de Prescripcions Tècniques Secretaria CEP FUAB