Licitacions

Objecte Contracte de serveis de neteja dels edificis UAB-Casa Convalescència i Campus Eixample
Data límit de presentació 07/02/2014 14:00
Resum informatiu (doc) Anunci licitació i resol. inici contr. serveis neteja edificis UAB-Casa Convalescència i C. Eixample 
Plec de clàusules administratives Plec de Clàusules Administratives Neteja Casa Convalescència i Campus Eixample 2013 
Plec de prescripcions tècniques Plec de Prescripcions Tècniques Neteja Casa Convalescència i Campus Eixample