Licitacions

Objecte Contracte de prestació de serveis de gestió de nòmines i Seguretat Social
Data límit de presentació 12/06/2013 14:00
Resum informatiu (doc) Anunci i resolució d'inici Serveis Laborals 2013 
Plec de clàusules administratives Plec de Clàusules Administratives Serveis Laborals 2013 
Plec de prescripcions tècniques Plec de Prescripcions Tècniques Serveis Laborals 2013