Serveis
Per tal de promoure i facilitar l’ocupabilitat de les persones estudiants i titulades de la UAB, el Servei d’Ocupabilitat de la UAB, mitjançant la seva Unitat d’Orientació Professional:

- Els ofereix les eines necessàries per a ajudar-los a construir la seva carrera professional.

- Els ajuda a desenvolupar les habilitats i estratègies de cerca de feina, facilitant-los la incorporació al mercat laboral.

En aquesta línia, la UAB ha signat el III Conveni de Col·laboració entre el Departament d’Empresa i Coneixement i les universitats catalanes, amb l’objectiu d’impulsar la inserció i millorar l’ocupabilitat de les persones joves estudiants i titulades universitàries.

Els Serveis oferts per la Unitat d'Orientació Professional, siguin de la tipologia que siguin, no tenen cap cost per a la persona usuària:


1. Acompanyament en el pla de carrera professional: sessions d’atenció individual i personalitzada.
2. Activitats formatives grupals en els centres propis i adscrits a la UAB.
3. Revisió i validació de les dades curriculars dels estudiants i titulats en el procés d'inscripció a l’aplicació NEXUS.
4. Disseny d’eines i recursos per a la cerca de feina.1. Acompanyament en el pla de carrera professional: sessions d’atenció individual i personalitzada que es realitzen a petició de la persona usuària, adaptant el contingut de la sessió a la seva demanda. A la sessió inicial es treballa a partir del currículum vitae (CV), revisant-ne tant el contingut com l’estructura, així com la imatge professional que projecta.

Altres temes que es poden tractar a les sessions són les sortides professionals relacionades amb la formació i l’experiència de la persona, la planificació de la cerca de feina i/o l’entrevista de selecció –treballant possibles preguntes que li poden fer segons què hagi indicat al seu currículum–.

Es realitza el nombre de sessions que es consideri oportú perquè la persona usuària obtingui totes les eines i recursos necessaris per afrontar la cerca de feina i/o de pràctiques amb el màxim de possibilitats d’èxit.

Sol·licita la teva cita a: Orientacio.Professional.so@uab.cat
 

[Tornar a dalt]


2. Activitats formatives grupals en els centres propis i adscrits a la UAB. S’organitzen sessions grupals de tipologia diversa (conferències, tallers, seminaris, cursos, etc.) realitzades per ponents experts en cada temàtica i organitzades a petició dels centres i, per tant, sempre adaptades a les necessitats dels estudiants. També estan obertes a tots els titulats de la UAB.

A l’inici de curs acadèmic s’envia als centres el catàleg d’activitats vigent que ofereix el Servei per tal que puguin triar les que considerin més adequades (o bé proposar-ne de noves).

Des del Servei també es programen algunes activitats transversals vinculades a la inserció laboral –adreçades alhora a tots els estudiants i titulats de la UAB– amb un format no acadèmic, innovador i motivador (per exemple, des de la música rock, el teatre o l’humor).

Per poder assistir a les activitats cal fer la inscripció prèvia a l’aplicació NEXUS i presentar el full d’inscripció a l’entrada de l’activitat. Això permet obtenir un certificat d’assistència amb posterioritat.

Els estudiants poden proposar l’organització d’activitats grupals als responsables dels seus centres i/o al Servei d’Ocupabilitat de la UAB directament, enviant un missatge a Orientacio.Professional.so@uab.cat

Consulta la nostra agenda per veure les activitats programades per data, i aquest enllaç per veure les activitats programades per temàtica.
 


[Tornar a dalt]


3. Revisió i validació de les dades curriculars dels estudiants i titulats en el procés d'inscripció a l’aplicació NEXUS. En la majoria dels casos el currículum vitae és la primera imatge que rep una empresa/institució de les persones que participen en un procés selectiu. Tenint en compte la importància que té aquest document, el Servei d’Ocupabilitat revisa els currículums de tots els nous inscrits a NEXUS i els assessora, de manera individualitzada, sobre com millorar-lo per tal d’optimitzar les seves possibilitats d’èxit en la cerca de feina i/o de pràctiques.
 

[Tornar a dalt]


4. Disseny d’eines i recursos per a la cerca de feina. Es seleccionen recursos i s’organitza la informació més actual, tot dissenyant documentació que ajudi a les persones usuàries a elaborar les seves pròpies eines per a la cerca de feina. Alguns d’aquests materials es poden consultar a l’apartat Eines i recursos d’aquest web, i altres dins l’aplicació NEXUS.


[Tornar a dalt]