A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Notícies
MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA (Campus de Sabadell)
07.02.2017 Estudiants  -  MODIFICACIONS DE MATRÍCULA SEGON SEMESTRE (CAMPUS SABADELL)


PROCEDIMENT:

1. Lloc de presentació de la sol·licitud:Gestió Acadèmica de Sabadell, horari de 10:00 a 13:00 i 16:00 a 19:00. Demaneu cita prèvia al web cita.uab.cat a campus de Sabadell
 
2. Calendari de sol·licituds de modificacions:Del 6 al 10 de febrer de 2017.
 
3. Les resolucions es notificaran electrònicament: a partir del 20 de febrer de 2017.

CRITERIS DE RESOLUCIÓ:

Canvi de grup:
 
Si  resten places lliures a l’assignatura i grup sol·licitat, es resoldran positivament fins esgotar el nombre de places vacants, en funció dels motius al·legats.
 
Si no resten places lliures a l’assignatura i grup sol·licitat, es tindran en consideració únicament aquelles peticions motivades:
 
-        per motius laborals (s’ha de presentar contracte laboral o última nòmina i certificat de l’empresa on consti l’horari laboral).
 
-        per motius mèdics (s’ha de presentar certificat mèdic oficial).
 
-        Per motius familiars, tenir cura de fills (s’ha de presentar el llibre de familia).
 
-        Les peticions motivades per altres supòsits s’estudiaran individualment.
 
Canvi d’assignatures:
 
Es resoldran positivament sempre que restin places lliures a l’assignatura i grup sol·licitat.
 
Ampliació de matrícula:
 
En aquest segon període de modificació de matrícula només està permès els canvis de matrícula que s’imparteixen el segon semestre, i que no comportin un increment del cost econòmic dels crèdits matriculats.
En casos justificats, es podrà sol·licitar l’ampliació de matrícula (finalització d’estudis, matrícula de pràctiques, TFG,…)
Es resoldran positivament sempre que restin places lliures a l’assignatura i grup sol·licitat i no es superi el límit màxim de crèdits matriculats fixat al Règim de Permanència.
 
Anul·lació d’assignatura:
 
Es resoldran positivament si es respecta la normativa de matricular-se d’assignatures suspeses (obligatòries) abans de matricular-se d’assignatures noves. Recordeu que si anul·leu no es retorna l’import.
 
 
 
AVÍS IMPORTANT
 
El Decret de la Generalitat de Catalunya, pel qual es fixen els preus públics per a la prestació de serveis acadèmics a les universitat públiques catalanes, fixa el preu públic de 27,27 euros per a la realització de modificacions i ampliacions de matrícula.
 
A la UAB s'aplicarà aquesta disposició d'acord amb els criteris següents:
 
  . Es cobrarà la quantitat indicada quan l'alumnat realitzi la 1ª modificació de matricula: canvis de grup, ampliacions, canvis i/o anulacions d'assignatura (en el cas d’anulacions no es retorna l’import abonat per l’assignatura). Si realitza més modificacions, no es tornarà a cobrar la taxa de modificació.
 
El pagament de la taxa pels alumnes que demanen anul·lació d'assignatura o canvi d'assignatura es realitzarà mitjançant domiciliació bancària, al mateix nº de compte de la matrícula, a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud.
 
 
I no es cobrarà en els casos següents:
 
.Quan les modificacions de matrícula es realitzin en el marc d'un programa d'intercanvi.
 
.Quan les modificacions estiguin determinades pel calendari de matriculació del centre (pràctiques en empresa, etc).
 
.Quan les modificacions (canvis o ampliacions d'assignatures) es produeixen perquè la UAB ofereixi noves assignatures amb posterioritat a la matrícula.
 
.Quan les modificacions es realitzin per causes imputables a la UAB.
 
 
 
 
Anar a Notícies
Arxiu de notícies
Categoria
Des de
Fins a
Paraula clau
Les notícies més destacades i l'agenda de la UAB
Publicació científica de caràcter divulgatiu
Si vols enviar una notícia fes clic i omple el formulari.
Contacta
Si tens algun dubte sobre una notícia o desitges més informació
+ 34 93 581 33 33
Enviar correu
Inici
2018 Universitat Autònoma de Barcelona