Oberta la convocat˛ria Erasmus + per a la mobilitat del PAS i del PDI per al curs 2017-2018
Erasmus-PAS 06.06.2017  -  Les sol·licituds es podran presentar entre l’1 de juny de 2017 i el 27 d'abril de 2018 a qualsevol punt del registre general de la UAB. Durant el procés es publicaran cinc resolucions de concessió d’ajuts.
Els ajuts s’emmarquen en el programa Erasmus +, aprovat pel Parlament Europeu per al període 2014-2020, per incentivar l’aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE.

Hi participen els Estats membres de la Unió Europea, i a més, l’exrepública iugoslava de Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Turquia.

Els ajuts s’ofereixen al personal d’administració i serveis de la UAB i dels centres adscrits, que en el moment de fer la sol·licitud tinguin un contracte vigent, i que compleixin amb els requisits establerts a la convocatòria. D'altra banda, també s'ofereixen al personal docent i investigador, al personal investigador en formació i al personal investigador post-doctoral de la UAB i dels centres adscrits, d'acord amb les bases de la convocatòria.

La durada de l’estada serà de com a mínim dos dies fins a un màxim de dos mesos (sense comptar els dies que duri el viatge) i es finançarà un període màxim de cinc dies, en concepte de despeses de viatge (quantitat màxima a percebre entre 180 € i 1100 €, en funció de la distància en quilòmetres) i de subsistència (quantitat màxima diària a percebre entre 75 € i 120 €, segons el país de destinació). Les despeses realitzades s’hauran de justificar posteriorment, d’acord amb l’establert a la normativa de viatges de la UAB.

Per sol·licitar un ajut caldrà emplenar el formulari i presentar la sol·licitud a qualsevol punt del registre general del campus, juntament amb els annexos inclosos a la convocatòria, dintre del termini establert.

En el cas del personal d'administració i serveis, una comissió formada pel vicerector de Relacions internacionals i el vicerector de PAS (o les persones en qui deleguin) aplicarà els criteris de selecció a les sol·licituds rebudes i publicarà cinc resolucions durant el procés. Segons les bases de la convocatòria, es tindrà en compte haver rebut o no un ajut amb anterioritat i el nombre de vegades que s’ha rebut, ser PAS de la UAB o d’un centre adscrit i l’adequació al lloc de treball.

Pel que fa al personal docent i investigador, la comissió que valorarà les sol·licituds estarà formada pel vicerector de Relacions Internacionals i el vicerector de Personal Acadèmic, o les persones en qui deleguin. D'acord amb els criteris de selecció, la comissió valorarà tindrà en compte si les persones que han sol·licitat les mobilitats són personal docent i investigador de la UAB o d'un centre adscrit, si han rebut o no un ajut anteriorment, i en cas afirmatiu, el nombre de vegades que l'hagin rebut.

Més informació:

 
Anar a NotÝcies
 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona