Tallers amb perspectiva de gènere
17.01.2017 Divulgació  -  El centre Joan Rivière en Psicologia i Gènere i l'Observatori per la Igualtat de La UAB organitzen tres tallers sobre gènere i psicologia durant el segon semestre que s’inicia en breu. Les inscripcions pel primer d’aquests tallers estaran obertes a partir del 7 de febrer.

Els tres tallers que s’organitzens’emmarquen dins la temàtica “Tallers amb perspectiva de gènere”, un conjunt de 10 tallers que aborden la perspectiva de gènere des de diferents àmbits professionals, acadèmics i participatius. D’aquests tallers, 4 estan relacionats amb la psicologia i es cursen a la Facultat.
 
Al segon semestre, s’oferirà el taller  Parlem de violència masclista. Tallers d'intervenció psicosocial en violència en les relacions socioafectives des d’un enfocament de gènere, que pretén donar eines a l'estudiantat, com a futurs professionals, per entendre, detectar i intervenir en temes de violència en relacions socioafectives des d'una perspectiva de gènere. En els tallers, es reflexionarà sobre el propi concepte de violència masclista, sobre la construcció de les relacions socioafectives d'amor i els mites que hi intervenen, sobre les diferents violències que podem identificar i com intervenir-hi. Els tallers també tindran l'efecte secundari d'ajudar a prevenir i evitar situacions de violència entre l’alumnat.
 
Aquest taller tindrà lloc els dimarts 7, 14, 21 i 28 de març i el 4 de abril de 2017, de 12:30 a 15:30h.
 
El segon taller serà “Què tenen a veure la salut i el gènere? Taller d'intervenció en salut psicològica amb un enfocament de gènere i social”. Aquest tallerté per objectiu reflexionar sobre el concepte de salut psicològica que domina en l'anàlisi i la intervenció per tal d'incorporar les aportacions fetes des de la perspectiva de gènere i biopsicosocial. A partir d'aquest treball, es pretén donar eines a l'estudiantat, com a futurs professionals, per a abordar els temes de salut psicològica des de la visió més integradora i completa possible, així com generar espais i contextos de salut que tinguin en compte la perspectiva de gènere.
 
Aquest taller tindrà lloc els dimecres 29 de març, 5, 19 i 26 d'abril i 3 de maig de 2017, de 15h a 18h.
 
El tercer taller és “On són les dones? Taller sobre les dificultats i aportacions de les dones a la ciència i a la psicologia”. Aquest taller pretén recuperar les veus de les dones psicòlogues i les seves aportacions al coneixement científic i disciplinar. En la psicologia, com en moltes altres disciplines, les dones han estat invisibilitzades i menystingudes com a professionals i autores de moltes obres científiques. Aquest curs pretén fer un repàs històric de les dones que han contribuït a l'enriquiment delconeixement psicològic, per tal de recuperar la memòria històrica i les seves aportacions en aquest sentit, centrant-nos en algunes figures d'especial rellevància, així com entendre els mecanismes a través dels quals s’invisibilitzen.
 
Aquest taller tindrà lloc als mesos de juny i juliol, les dates es concretaran durant el segon semestre.
 
Les inscripcions de tots els tallers s’obren un mes abans de l’inici de cada taller al següent enllaç: https://www.uab.cat/observatori-igualtat/
 
El contingut dels tallers es treballarà a partir de metodologies participatives i dinàmiques, que pretenen generar debat i reflexió col·lectiva entre les persones participants. El producte final a presentar de cada taller serà una activitat o projecte de prevenció dirigit a la comunitat universitària de la UAB.
 
Els tallers organitzats són activitats de reconeixement acadèmic pels graus, convalidables per 2 ETCS (50 hores, 15h presencials i 35 de treball autònom).
 
Hi ha 20 places, que s’adjudicaran per ordre.
 
El preu per taller és de 25€.
 
Per a més informació podeu consultar: psicologia.perspectiva.genere@uab.cat
Tallers amb perspectiva de Gènere
 
 
Més informació
Difusió
 
Anar a Notícies
 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona