Conferčncia 'El Tercer Informe sobre el Canvi Climŕtic a Catalunya'
METiP 02.10.2017 Seminaris  -  El proper dimecres 4 d’octubre s'inicia el Màster en Estudis Territorials i de la Població 17/18 amb aquesta conferència, impartida pel reconegut catedràtic en climatologia, Javier Martin Vide, de la UB

Les properes conferències del cicle seran les següents:

25 d’octubre
Canvi Climàtic, sistemes costaners i dinàmica litoral. Per Vicenç Garcia (UPC)

8 de novembre
Dimensions d’anàlisi de l’habitatge en entorns urbans litorals: demanda demogràfica i demanda turística. Per Juan Antonio Módenes (Dept. Geografia UAB i CED)

15 de novembre
Les inundacions de les rieres mediterrànies. Per Anna Ribas (UdG)

22 de novembre
El component migratori en l’evolució demogràfica dels espais urbans i periurbans del litoral espanyol des de finals de la dècada dels vuitanta del segle XX. Per Joaquín Recaño (Dept. Geografia UAB i CED)

13 de desembre
El règim jurídic del litoral català. Per Josep M. Aguirre (UdG)

20 de desembre
Cap a ciutats més polaritzades? Reptes sociodemogràfics en un nou context urbà. Per Toni López (CED)

Aquest cicle de conferències és obert a tots els estudiants de grau i de postgrau i amb l’assistència a totes les conferències, s’emetrà un certificat.
 
Anar a Notícies
 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona