Màsters propis del Departament de Química
20.10.2015 Divulgació  -  Estudis propis del Departament

El Departament de Química ofereix 3 propostes de formació superior no oficial adreçades a estudiants i/o professionals que han finalitzat el grau i volen aprofundir els seus coneixements en el camp de la Química.

Màster en Química Fina i Polímers

El Màster en Química Fina i Polímers aprofita la estreta col·laboració entre la universitat i les empreses per promoure la inserció laboral dels titulats superiors en Química.

Aquest programa té una durada de 21 mesos amb inici al gener de 2018. Durant els 3 primers mesos es realitzaran classes teòriques intensives en un dels dos itineraris (Química Fina o Polímers) en la Universitat, impartides per professors universitaris i professionals de les indústries del sector. La llengua vehicular és el castellà, però és imprescindible un bon nivell d'anglès. Posteriorment, l’alumne s’incorporarà a una de les empreses col·laboradores a jornada completa.

La selecció dels alumnes se realitza en tres fases eliminatòries sobre la base de la documentació, entrevista personal amb la Coordinació del Màster i entrevista amb les empreses.

Els alumnes admesos en el programa gaudeixen de matrícula gratuïta reben una ajuda econòmica de l'empresa que els ha seleccionat. Aquesta ajuda consisteix en el pagament de la matrícula del Màster dels dos anys i una beca mensual de 300 durant els tres primers mesos de formació teòrica, 900 € durant els nou primers mesos de formació en l'empresa i 1100 € durant el segon any en l'empresa.

El període de preinscripció romandrà obert fins al 15 de setembre.

Web del màster: http://pagines.uab.cat/mquimicafinapolimer/es

Màster en Experimentació en Química Fina

Aquest és un programa dissenyat pel Departament de Química de la UAB en conjunt amb l’empresa Esteve Química, S. A. (EQ Esteve) orientat a la d’iniciació professional en l’àmbit de les empreses de química fina, que te l'objectiu d'ajudar els joves titulats a trobar una ocupació adequada a la seva formació.

El programa té una durada de 2 anys (gener de 2018 a desembre de 2019) i s’estructura amb un primer període de formació teòrica de 3 mesos a la UAB per després passar a la realització de pràctiques empresarials a Esteve Química.   

L'import total de la matrícula (7.920 euros) l'assumeix sencer Esteve Química. Addicionalment, les pràctiques que l'estudiant realitza a Esteve Química tenen una compensació econòmica (300 euros/mes durant els primers tres mesos, 900 euros/mes durant els següents nou mesos i 1.100 euros/mes durant el segon any del màster).

El període de preinscripció romandrà obert fins al 30 de setembre.
Web del màster: http://pagines.uab.cat/meqf/ca

Màster en Experimentació Química

És tracta d'un estudi totalment experimental dissenyat i proposat pel departament de Química de la UAB amb la finalitat de capacitar l'alumne per dur a terme, de manera autosuficient, un treball experimental en recerca o desenvolupament i a adquirir destresa en la utilització de tècniques de síntesi, anàlisi química i determinació estructural aplicades a diferents àmbits de la química.

Aquest màster contempla la realització de 3 mòduls pràctics de 45 ECTS en total que és desenvoluparan en un laboratori del departament de química sota la supervisió d'un doctor membre del departament que serà escollit per cada alumne. També es possible la realització d’aquest màster en algun dels centres de recerca col·laboradors del Departament de Química

La durada d'aquest programa és d'un any.

La preinscripció estarà oberta fins al 30 d'octubre, començant les classes el dia 2 de novembre.

Més informació: Web Escola Postgrau
 

 

 

 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97
FAX: +34 93 581 24 77
d.quimica@uab.cat
 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona