Viu a la UAB

Nanomol, Almirall i Leitat desenvoluparan una nanomedicina aplicada a la dermatologia

El projecte d'investigació Nano4Derm es centrarà en el desenvolupament de formulacions innovadores que contenen principis actius nanoencapsulats per al tractament de les malalties inflamatòries de la pell, com l'acne i la psoriasi.

28/07/2017

El grup d’investigació Nanomol de l'ICMAB-CSIC ha anunciat el llançament de Nano4Derm, un projecte de recerca en col·laboració amb Almirall, companyia farmacèutica global amb seu a Barcelona, ​​i amb el Centre Tecnològic Leitat, enfocat a la nanomedicina aplicada al tractament de malalties dermatològiques. En el marc d'aquest projecte d'investigació, es desenvoluparan noves formulacions innovadores amb principis actius nanoencapsulats per al tractament tòpic de malalties inflamatòries de la pell, com l’acne i la psoriasi.

Nano4Derm abasta des del desenvolupament i la caracterització fisicoquímica i biològica de nanocàpsules que continguin principis actius, fins a la generació d'un prototip de formulació escalable per a la fabricació de nanoformulaciones adequades per a assajos clínics. Aquestes formulacions innovadores abordaran reptes i necessitats no cobertes actualment, com la resistència antimicrobiana, i proporcionar tractaments tòpics millorats per a l’acne i la psoriasi en termes d'efectes secundaris, inestabilitat dels principis actius i penetració a la pell.

D'acord als termes de l'acord de col·laboració, Nanomol i Leitat s'encarregaran de desenvolupar diferents prototips de nanocàpsules que continguin principis actius, mentre que Almirall serà el responsable del desenvolupament de formulacions que continguin els actius encapsulats. A més, Almirall i Leitat, a través d'estudis preclínics, avaluaran tant les noves nanocàpsules com les formulacions per tal de seleccionar la millor solució per abordar les necessitats mèdiques no cobertes en el tractament tòpic per acne i psoriasi.

Aquesta col·laboració permetrà el desenvolupament de dos tipus de nanocàpsules: quatsomes i nanocàpsules polimèriques. Els quatsomes són nanopartícules lipídiques amb més estabilitat col·loïdal que els liposomes, la qual cosa afavoreix l'obtenció de formulacions farmacèutiques d'alta qualitat. Aquests s'obtenen mitjançant DELOS-SUSP, una tecnologia desenvolupada pels investigadors del grup Nanomol basada en l'ús de fluids supercrítics com el CO2. Aquesta tecnologia presenta nombrosos avantatges respecte a altres mètodes de fabricació en termes d'homogeneïtat i escalabilitat, ja que reemplaça l'ús de dissolvents orgànics per dissolvents verds. D'altra banda, les nanocàpsules polimèriques, desenvolupades pel Centre Tecnològic Leitat, aporten versatilitat al projecte ja que poden ser dissenyades amb diferents perfils d'alliberament del principi actiu depenent de la necessitat a abordar.

Aquest projecte està finançat pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO) mitjançant la Convocatòria 2016 del Programa estatal d'R+D+I, orientada als Reptes de la Societat, modalitat REPTES-Col·laboració 2016, i cofinançat per fons FEDER de la Comissió Europea.