Viu a la UAB

Millorar la indústria de l'alimentació i envasos amb llum de sincrotró

El 12 de maig el Sincrotró ALBA organitza una jornada per a empreses per donar a conèixer les aplicacions de la llum de sincrotró en el procés de millora dels agroaliments, els aliments i envasos. Durant l'acte es presentaran les potencialitats de les tècniques de llum de sincrotró i casos pràctics, així com el projecte europeu NFFA, en què participa el PRUAB.

31/03/2017

La indústria alimentària a Espanya és el primer sector industrial del país, amb un 20,5% de les vendes de productes i un 18,3% de les persones ocupades. Gairebé 29.000 empreses treballen en aquest àmbit, representant l'1,9% del PIB espanyol, segons dades del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient del govern espanyol. Per assegurar la competitivitat del sector, mantenir un bon nivell d'investigació i desenvolupament és capital. D'aquesta manera, les empreses podrien optimitzar i millorar els seus productes per satisfer les creixents demandes dels consumidors tant des del punt de vista de salut com nutricional i de sabor. La llum de sincrotró és una eina de gran ajuda per caracteritzar aliments a nivell micro i nanomètric, permetent comprendre i millorar els processos de producció i envasat dels aliments.

Per evidenciar aquestes capacitats, el Sincrotró ALBA organitza una jornada industrial enfocada en aquesta ocasió al sector alimentari i d'envasat en què es tractaran casos concrets com els estudis realitzats a l'ALBA per l'empresa Henkel en projectes d'envasat; la Universitat de Barcelona sobre lípids i greixos i la Universitat Autònoma de Barcelona sobre aliments funcionals i traçabilitat. Donat el caràcter internacional d'aquest sector industrial, també participa a l'acte el Sincrotró Europeu de Grenoble (ESRF) i el projecte europeu NFFA, en què participa el Parc de Recerca UAB. Els assistents tindran a més oportunitat de visitar les instal·lacions del Sincrotró ALBA.

La jornada està dirigida a responsables i membres de l'equip d'R+D+I de les empreses d'alimentació i envasos que desitgin conèixer les possibilitats de les tècniques de llum de sincrotró en la millora de les propietats, la qualitat i els processos de fabricació d'aquests productes.

L'assistència a l'esdeveniment és gratuïta amb registre previ abans del 10 de maig al web: https://indico.cells.es/indico/event/120/