Presentades quatre candidatures a rector o rectora de la UAB
24.04.2012 La facultat  -  La Junta Electoral General de la UAB ha proclamat les candidatures a rector o rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona següents:

   


-Margarita Arboix Arzó, catedràtica de Farmacologia (Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia).

-Joaquim Coll Daroca, catedràtic de Medicina (Departament de Medicina).

-Ferran Sancho Pifarré, catedràtic de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica (Departament d'Economia i d'Història Econòmica).

-Pere Solà Gussinyer, catedràtic de Teoria i d'Història de l'Educació (Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social).

La campanya electoral es desenvoluparà entre els dies 30 d'abril i 23 de maig. Un cop finalitzada la campanya electoral, les eleccions tindran lloc el dijous 24 de maig pròxim. En el cas que cap candidatura aconsegueixi la majoria absoluta de vots en la primera volta de les votacions, es farà una segona volta el dijous 31 de maig.

El rector o la rectora és elegit per la comunitat universitària, mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret entre els catedràtics funcionaris en actiu de la Universitat que presentin candidatura. La durada del seu mandat és de quatre anys, renovable per un únic mandat consecutiu. La comunitat universitària es divideix, a efectes electorals, en quatre sectors: sector A, professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat; sector B, resta de personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència; sector C, estudiants de grau i de postgrau; i sector D, personal d'administració i serveis.

El vot a candidatura vàlidament emès per cada un dels sectors de la comunitat universitària es pondera de la forma següent: sector A, un 51% (segons el que disposa la Llei orgànica d'universitats); sector B, un 9%; sector C, un 30%; i sector D, un 10%.

S'ha elaborat una pàgina web on podreu trobar tota la inforamció relativa al procés electoral, que serà permanentment actualitzada: http://uab.cat/eleccions.

Més informació
Eleccions a rector o rectora 2012
 Convertir a PDF 
Anar a Notícies
Notícies relacionades
21/10/11 Mobilitat -  Spanish Language Campus is a great way to learn the language and discover Barcelona [+]
26/11/09 Formació -  Barcelona - México DF - Monterrey - Bogotá - Medellín [+]
24/01/08 Investigar -  Els fils de pesca maten les tortugues [+]
Contacta
Si tens algun dubte sobre una nota de premsa o desitges més informació
+34 93 581 4032
g.premsa@uab.es
 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona