En què consisteix

 
En què consisteix el Programa UAB Exchange Programme Traineeships?


El Programa UAB Exchange Programme Traineeships facilita als alumnes matriculats a la nostra Facultat l'estada de pràctiques en les institucions estrangeres següents:

La Bressola (França): escoles laiques catalanes de la Catalunya Nord.

Regne Unit: escoles públiques de primària de l’àrea de Richmond-upon-Thames a Londres.

Iberoamèrica: centres i projectes diversos a Nicaragua, Perú, Xile, Argentina i Colòmbia.

* Brusel·les: pràctiques a l'École européenne de Bruxelles II (Woluwé).

El pràcticum realitzat a l’estranger possibilita el reconeixement d'un dels practicums de la titulació (vegeu la informació corresponent per a cada destí).


Quins son els requisits per obtenir plaça?

Per tal d’obtenir plaça haureu de complir els requisits establerts a la convocatòria general de la UAB i els específics de la Facultat.

Requisits generals de la convocatòria UAB Exchange Programme Traineeships
  • Haver superat, en el moment de fer la sol·licitud, un mínim de 60 crèdits de la titulació.
  • Les estades dins de la modalitat de pràctiques han de tenir una durada mínima d'un mes (30 dies) i es duran a terme en el període comprés entre el mes de juny de l'any en curs i el mes de setembre de l'any següent.
  • La realització d’una estada en aquest programa i d’una altra estada en qualsevol altre programa d’intercanvi durant el mateix curs acadèmic serà possible sempre i quan es realitzin en períodes diferents.
Consulteu la resta de requisits i altres informacions a la convocatòria oficial que es publica durant el mes de maig  a la web del Servei d'Ocupabilitat

Requisits de la Facultat

Per tal de poder sol·licitar una plaça en aquest programa, la Facultat publica un calendari d’entrevistes de selecció prèvies a la convocatòria oficial de la UAB.

 És requisit indispensable la superació de l'entrevista per poder obtenir una plaça.


Què s'ha de fer per sol·licitar plaça?


 El circuit per a sol·licitar i obtenir plaça és el següent:PROCEDIMENT


1. Procés de selecció a la Facultat. Entrevistes.

Aquest procediment es duu a terme durant el curs previ a l’ intercanvi, en el mes de març-abril (1a convocatòria) i setembre/octubre (2a convocatòria- places vacants), i es porta a terme tal i com es detalla a continuació:

Primer: l'alumnat ha de sol·licitar cita prèvia per l'entrevista com a molt tard el dimarts 3 d'abril de 2018, a les 12 hores. L'aplicatiu es tornarà a obrir per les entrevistes del setembre/octubre (2a convocatòria- places vacants), dates encara per concretar.
 

      CALENDARI D'ENTREVISTES A LA FACULTAT

Pel 1r ter   mini de la convocatòria                    
LA BRESSOLA (França): 5 d'abril de 9.00 a 12.00 h, Sala de Màster 2 (G5/145).
BRUSEL·LES: 5 d'abril de 9.00 a 12.00 h, Sala de Màster 2 (G5/145).
IBEROAMÈRICA: 9 d'abril de 15.00 a 16.00h, 10 d'abril de 12.00-14.00h, i 11 d'abril de 15.00-16.00h., al despatx G5/014.
REGNE UNIT (Richmond): 5 d'abril de 13 a 16h, Sala de Màster 1 (G5/154).
GRECIA (Projecte Unintegra, Fundació ACSAR): 16 d'abril de 12.00 a 14.00 i de 15.00 a 17.00 h, a la Sala de reunions del Deganat (G5/018).
Pel 2n termini de la convocatòria             No hi han previstes entrevistes als mesos de juny i juliol. En aquest termini els candidats admesos a les entrevistes poden presentar la sol·licitud si no l'han fet al 1r termini, i els alumnes que no han rebut ajut econòmic en la resolució del 1r termini (Beca Zero) poden cursar de nou la sol·licitud a través del formulari per obtenir finançament en resolucions següents.
Pel 3r termini de la convocatòria                     Les entrevistes es realitzen al mes d'octubre en cas de que quedin places vacants.
 
Pel 4t termini de la convocatòria                 La Facultat no assignarà places pels destins que coordina en aquest ter    mini

Segon:  l'alumnat ha de lliurar del 19 al 3 d'abril, a la Gestió Acadèmica de la Facultat  la documentació que es demana en cada cas, 


Destí Documentació a lliurar  
Bressola
  • Carta de presentació en què s'exposi la motivació i l’ interès a participar en aquest projecte. Cal fer-la en català i a mà.
  • Currículum Vitae (indiqueu si teniu o no coneixements de francès)
Brussel·les
  • Currículum Vitae en anglès
  • Certificat de llengua Anglesa, nivell mínim  de C1
  • Acreditació del nivell de Francès si és el cas
Regne Unit
  • Carta, en anglès i escrita a mà, explicant perquè creieu que heu de ser seleccionats i exposant la motivació i l’ interès a participar en aquest programa.
  • Curriculum vitae escrit en anglès. Feu-hi constar totes les vostres dades de formació, dades laborals i interessos o habilitats personals. Necessitem documentació de les dades (còpies de contractes, còpies de títols que certifiquin el vostre coneixement de la llengua anglesa o d'altres llengües, còpia d'altres títols de formació tipus curs de monitors, cursos creu roja, certificats d'escoles de música, etc.)
Iberoamèrica

 
Tercer: L’Oficina d’Intercanvis publica la llista de candidats admesos, a la web de la Facultat i al suro informatiu de Gestió Acadèmica.

Llistat de Candidats Admesos per la 1a convocatòria UAB Exchange Programme Traineeships o Erasmus+ Pràctiques (Centres coordinats a la Facultat)

2. Sol·licitud de plaça en els terminis establerts per la convocatòria UAB de Propi Pràctiques.

Una vegada superada l’entrevista, haureu de sol·licitar plaça i ajut, en els terminis establerts en  la Convocatòria UAB Exchange Programme Traineeships:
Per sol·licitar la plaça haureu de complimentar les dades requerides al formulari on-line que trobareu disponible a la web del  Servei d'Ocupabilitat i adjuntar la documentació requerida.