Informació general


 

Del 18 al 24 d'octubre s'obre una convocatòria per obtenir els certificats d'acreditació de nivell d'idioma per al curs acadèmic 2018/19. Per a més informació, consulteu el document al final d'aquesta pàgina.CONVOCATÒRIA PROGRAMA ERASMUS+ ESTUDIS I UAB EXCHANGE PROGRAMME (PROGRAMA PROPI ESTUDIS) CURS 2018/19

La convocatòria d'intercanvis per fer una estada en el marc del programa Erasmus+ Estudis i del programa UAB Exchange Programme (Programa Propi Estudis) durant el proper curs 2018/19 estarà oberta dins els següent termini:

- convocatòria Erasmus+ Estudis, simultània amb la convocatòria UAB Exchange Programme (programa Propi): del 30 d'octubre al 13 de novembre de 2017.


Podeu consultar la presentació de les xerrades "de la UAB al Món" al següent enllaç.

 

 

CALENDARI PROGRAMA Erasmus+ Estudis 2018/19  
Període de sol·licitud  Del 30 d'octubre al 13 de novembre  de 2017  sia.uab.cat (sigma)

 
Primera resolució  13 de desembre de 2017  Sigma i pàgina web (www.uab.cat/mobilitat)
Període acceptació/no acceptació places 1ª resolució  Del 14 al 20 de desembre de 2017  sia.uab.cat (sigma)
Període de sol·licitud de places vacants (només per als estudiants que han fet la sol·licitud en el primer període i que no han obtingut plaça en la primera resolució, o bé els estudiants que han obtingut plaça i han renunciat)
 
 Del 8 al 14 de gener de 2018  sia.uab.cat (sigma)
Segona resolució definitiva  26 de gener de 2018  Sigma i pàgina web (www.uab.cat/mobilitat)

Període acceptació/no acceptació places 2ª resolució
       

  Del 27 de gener a l'1 de febrer de  2018


 sia.uab.cat (sigma)
 

El Programa Erasmus+ Estudis facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger.

El reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvi abans de marxar.

Aquesta convocatòria s’obre amb la finalitat de promoure el programa Erasmus + i el UAB Exchange Programme entre els estudiants de la UAB. La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats al programa per les diferents institucions implicades.

L'alumne abona l' import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d' acollida (excepte en els casos en que s’especifica el contrari), on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

Els estudiants de grau podran participar en un programa d’intercanvi, com a màxim, dos cursos acadèmics.
 

Trobareu el text íntegre de la convocatòria única del Programa Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme (Programa Propi) 2018/19 al peu d'aquesta pàgina.
 

Valoració addicional per coneixement de llengües estrangeres

El nivell d’idioma comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. Tots aquells estudiants que vulguin obtenir una valoració addicional per coneixement d’idiomes, caldrà que presentin les certificacions justificatives qualificades d’acord amb el marc comú de referència europeu.

En cas de no tenir certificacions, o no estar qualificades en aquest marc de referència, els estudiants podran fer una prova de nivell al Servei de Llengües de la UAB, el qual emetrà un certificat que acreditarà els seus coneixement lingüístics (en anglès, francès, alemany o italià). El calendari de realització de les proves està publicat al web del Servei de Llengües i al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi. 

Aquesta documentació s’haurà de presentar a la gestió acadèmica del seu centre dins del termini d’obertura de la convocatòria i fins al 13 de novembre. Els estudiants de titulacions que s’imparteixen a la UAB en la llengua vehicular en que es farà la mobilitat (veure llistat aprovat per la CAA del 26/11/2015), i hagin superat el 50% dels crèdits dels estudis, obtindran els 2 punts addicionals.
 
En el cas que la universitat ho requereixi, l'estudiant seleccionat/da haurà de presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d'idioma exigit. Aquesta documentació s'haurà de lliurar després de la selecció en els terminis i forma establerts.
 
Consulteu al peu d'aquesta pàgina el document PDF amb la informació al respecte.
 
 


 

Convocatòria Única Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme (Programa Propi) 2018/2019
Organització exàmens llengües 2018-19