Curs UE


 

CURS DE PREPARACIÓ PER A CONCURSOS I OPOSICIONS DE LA UNIÓ EUROPEAEl Servei d'Ocupabilitat de la UAB, en col·laboració amb el Centre de Documentació Europea-Europe Direct de la UAB i donada la situació del mercat de treball català i espanyol, va decidir organitzar un curs de preparació per a concursos i oposicions de la Unió Europea.

Aquest curs estava adreçat a estudiants universitaris, graduats o llicenciats de la UAB prioritàriament, amb interès en conèixer les oportunitats de pràctiques i feina als organismes i les institucions europees i entrenar-se pels processos de selecció que s’hi convoquen regularment.

Tota la informació del curs, els objectius, els continguts, la metodologia i el professor, la trobareu a continuació. El Servei d'Ocupabilitat té la intenció de tornar-lo a organitzar durant el  mes de febrer de 2017. Si tens interès, pots manifestar-ho enviant un correu a occupational.mobility@uab.cat.

Aquí podreu trobar els Resultats de l’enquesta d’avaluació de la primera edició, realitzada durant el mes de maig de 2016.

 
OBJECTIUS:

- Donar a conèixer els mecanismes i processos de selecció existents a la Unió Europea.
 
- Capacitar a les persones assistents amb les eines i els materials necessaris per una òptima preparació i integració de les competències que s’hi avaluen.
 
- Contribuir al creixement professional i personal dels estudiants i graduats o llicenciats de la UABCONTINGUT (MÒDULS):

1. Marc general sobre el funcionament de les institucions i agències de la Unió Europea. Cultura de pau, multiculturalisme i valors de la Unió Europea. Diferents vies de  desenvolupament professional en l’àmbit de la Unió Europea. Taller de cerca de convocatòries i ofertes de treball UE. Claus per a la redacció del CV Europass i per a la carta de motivació. Exercici de coaching.
 
2. Fase de admissió. Claus, consells i exercicis pràctics per a la preparació del test verbal, numèric i de raonament abstracte. Exercici d’autoconeixement. Claus per una bona estratègia de preparació d’oposicions: anàlisi DAFO i objectius SMART.
 
3. Habilitats interpersonals, organitzatives i socials. Competències psicològiques: resiliència, treball en equip, resolució de conflictes, lideratge, gestió del temps. Claus, consells i exercicis pràctics dels tests de judici situacionali d’“e-tray”. Comunicació verbal i no verbal. Assertivitat. Introducció al mindfulness.
 
4. Fase d’avaluació: Tècniques i eines per a la realització de l’exercici en grup. Claus per a la presentació oral. Recursos i consells per a l’entrevista estructurada. Expressió corporal i escolta activa. Exercici d’estudi de casos. Dinàmica de grup amb avaluadors externs convidats.

El curs es completa amb una sessió individualitzada posterior amb el/la participant per entregar-li l’informe personalitzat sobre el seu rendiment al curs i els resultats de les diferents proves i simulacres, així com per assessorar-lo sobre aquells elements o competències que ha d’estimular, millorar i/o integrar per tenir èxit en els processos de selecció de la Unió Europea.

 
METODOLOGIA:

El curs té un enfocament pràctic i integral amb exercicis i test específics, simulacres de proves, dinàmiques de grups, materials audiovisuals i una continuada interacció i participació dels assistents. La llengua del curs serà el castellà i l’anglès.
 

PROFESSOR:

José Díaz Lafuente. Autor del llibre Montblanc, recursos educatius sobre la Unió Europea. Doctor Internacional en Dret per la Universitat de València. Màster en Relacions Internacionals i Estudis Diplomàtics de la Unió Europea al Col·legi d’Europa. Màster en Dret de la Unió Europea a la UNED.
Professor de Dret i Institucions de la Unió Europea (Universitat Jaume I). Tècnic responsable de l’assessorament i de la formació en projectes europeus (Fundació General de la Universitat de València). Experiència prèvia com docent en diverses universitats, com cooperant internacional a països com l’Índia, Senegal, Etiòpia i Argentina, i com assessor en la Comissió de Desenvolupament al Parlament Europeu.
Actualment, es membre del Panell de Experts del Servicio para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) del Ministeri d’Educació. Formador en coaching professional i educatiu i en mindfulness, ha realitzat diverses edicions d’aquest mateix curs a la Universitat de València i a la Universitat Jaume I de Castelló.
El coordinador del programa de formació d'aquest curs és el professor Joan Botella Corral, del Departament de Ciència Política i Dret Públic.
 
DURADA:

25 hores (20 presencials i 5 d’aplicació a l’aula).
 

PREU:

Comunitat UAB:
Comunitat fora UAB:
*El preu d’aquest curs per la comunitat UAB inclou una subvenció per part del Servei d'Ocupabilitat.
*Les persones qe siguin de la Xarxa Alumni poden gaudir del preu que s'aplica a la comunitat UAB.

 

PLACES

El curs tindrà un mínim de 12 alumnes i un màxim de 20. Es reservarà el 85% de places per estudiants i graduats o llicenciats de la UAB.

 


Més informació:

Servei d'Ocupabilitat de la UAB
Plaça Cívica. Edifici N. Baixos
occupational.mobility@uab.cat
Telèfon: 93 581 4890