Què és?


 

L’administració de la Unió Europea (UE) és com la de qualsevol país europeu i abasta totes les responsabilitats pròpies d’un Estat. Ofereix la possibilitat d’una carrera professional a escala continental, en un entorn dinàmic, en contacte amb 24 llengües i 28 nacionalitats, en formació permanent i treballant pel futur de 500 milions de persones.

La UAB és conscient d’aquesta realitat i, a través del Servei d'Ocupabilitat, presenta EUROACCIÓ: un programa innovador i pioner que té per objectiu fomentar i preparar la presència d’estudiants i graduats en les institucions i organismes europeus ,que ofereixen nombroses oportunitats de pràctiques i de carrera professional per a estudiants i graduats en Periodisme, Dret, Economia, Traducció i Interpretació, Enginyeria, Química, Matemàtiques, Estadística, Documentació, Magisteri, Història, Química, Sociologia i Polítiques, entre altres estudis i professions.

Contribuir al creixement professional i personal dels estudiants i graduats de la UAB és la missió del Servei d'Ocupabilitat, que s’ha fixat aquesta prioritat entre els seus eixos d’actuació per aquest curs 2016-2017.


Objectius del programa

L’objectiu principal és:
 

- Fomentar i preparar la presència d’estudiants i graduats de la UAB en les institucions i organismes de la Unió Europea.


Els objectius més específics són:
 

- Donar a conèixer les oportunitats de desenvolupament professional que ofereixen les institucions europees a través de l’Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO).

- Oferir activitats de divulgació, orientació professional i formació per potenciar la carrera professional en el marc de les institucions europees i també l’emprenedoria professional a través de l’especialització en temes europeus de normativa, directives i gestió de projectes.

- Apropar les institucions comunitàries i el procés de construcció europea a futurs professionals de diverses disciplines que s’imparteixen a la UAB.A qui s’adreça?

Aquest programa s’adreça principalment a estudiants de darrer curs de grau i estudiants de màster i de doctorat, així com a tots els Alumni UAB interessats. Els estudiants de grau que no siguin de darrer curs són benvinguts a les sessions de presentació, divulgació, mòduls formatius i tallers pràctics.Projecte MIPUE

LA UAB a través del Servei d'Ocupabilitat ha presentat un projecte a la Representació de la Comisió Europea a Espanya i n'ha obtingut finançament per dur a terme un seguit d'activitats que formen part del Programa EUROACCIÓ Mentoring.

Les necessitats que s'aborden en aquest projecte estan relacionades amb les taxes d'atur dels titulats universitaris, el desconeixement del mercat laboral europeu i la necessitat dels universitaris de rebre orientació acadèmic-professional per facilitar la transició dels estudis al mercat laboral.

Els objectius generals del projecte són: a) difondre i augmentar el coneixement i la sensibilització dels universitaris sobre les prioritats europees en matèria d'ocupació. b) afavorir el grau d'ocupabilitat internacional dels universitaris a través de comunicar les oportunitats que la Unió Europea ofereix. c) estimular i implicar la participació dels universitaris en l'execució de les polítiques d'ocupació de la UE.

Els objectius específics que pretenem aconseguir són: a) incrementar el nombre d'universitaris que realitzin mobilitats professionals internacionals. b) incrementar la col·laboració amb la xarxa Eures a les seves accions i processos de recruitment. c) donar suport als universitaris en la seva transició cap al mercat de treball internacional.

Els temes que es tractaran en aquest projecte estan centrats en la lluita contra la desocupació juvenil, i en concret l'universitari, facilitant el coneixement de les oportunitats que ofereix el mercat de treball europeu per a la migració laboral qualificada. Es centrarà en difondre les iniciatives de la Comissió Europea en relació a l'ocupació juvenil, oferir informació i eines per a la recerca d'oportunitats professionals a la Unió Europea i presentar les necessitats del mercat de treball de diverses regions europees.

Els destinataris directes del projecte són:

- Estudiants de grau, de màster, de doctorat i joves investigadors de la UAB.
 
- La xarxa Alumni-UAB.
 
- A través de la Xarxa de Serveis d'Ocupació de les universitats catalanes la resta d'universitaris de Catalunya.
 
- A través de la Xarxa Alumni de les universitats catalanes,  tots els seus usuaris. 


Recull de premsa

 Servei d'Ocupabilitat de la UAB
Plaça Cívica. Edifici N. Baixos
euroaccio@uab.cat
Telèfon: 93 581 4890