Informació per als alumnes seleccionats i documentació obligatòria

AVÍS: PER MOTIUS TÈCNICS ES PUBLICARÀ LA LLISTA DEFINITIVA DE SELECCIONATS SICUE EL 22 D'ABRIL
________________________________________________________________
En data 24 de març es publica el primer llistat de concessió de places del programa SICUE.

En data 21 d'abril, es publicarà la relació completa de les sol·licituds admeses amb i sense plaça assignada de la primera i segona volta, així com les sol·licituts en llista d'espera i excloses.

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A TOTS ELS SOL·LICITANTS:

 


ACCEPTACIÓ DE LA PLAÇA:
Totes les persones amb plaça atorgada, heu d’indicar si l’accepteu o no l’accepteu del dia 25 de març al 2 d'abril per a la primera resolució, i del 22 d'abril al 8 de maig per a la segona. En cas de no seguir aquest procediment, la plaça es considerarà com a denegada i es podrà reassignar a un altre sol·licitant posteriorment.
 
CANVIS DE PLAÇA:
Totes aquelles persones que tenen la sol·licitud acceptada però no han aconseguit plaça, o bé no han acceptat la que se'ls ha atorgat, podran presentar una sol·licitud de canvi de plaça a l'Oficina d'Intercanvis del seu Centre entre els dies 3 i 7 d'abril. Podran optar també a les places que s'han atorgat i no hagin estat acceptades.
 

 
CORREU ELECTRÒNIC:
Totes les comunicacions que l’Àrea de Relacions Internacionals fa als estudiants participants en el Programa SICUE, es realitzen a través del correu electrònic institucional de la UAB, per tant us demanem que consulteu el vostre compte de correu UAB. Si no disposeu de la clau d’accés, la podreu recuperar a l'apartat "Gestió de paraules de pas" al web sia.uab.cat.

 

Resolució provisional SICUE 17-18
Resolució definitiva SICUE 17-18
Dosier Informatiu SICUE OUT 17-18