Destinacions SICUE

A continuació, podeu consultar el llistat de destinacions per al curs 2017/18.

Per a poder realitzar el Treball de Fi de Grau en una altra universitat mitjançant el programa SICUE, cal el vist-i-plau dels coordinadors d'intercanvi de les dues universitats, tant la d'orígen (UAB) com la d'acollida. Tot i això, no totes les universitats ofereixen realitzar el TFG dins l'intercanvi SICUE. Podreu trobar el llistat d'universitats que admeten la realització del TFG al web de la CRUE

Destinacions Programa SICUE