A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Mobilitat i intercanvi  Programa propi uab out 
Ajuts i RecursosAnar
 Curs 2013-14 
Curs 2012-13
Sóc del Programa Propi. Què he de fer?

Programa Propi Curs 2015-16


   Info   Com funcionen els intercanvis? Informa-te'n aquí! Consulta els ajuts econòmics actuals que hi ha.

Publicada la Resolució definitiva. Trobareu els passos a seguir sota el títol "INFORMACIÓ IMPORTANT PER A TOTS ELS SELECCIONATS" de la pàgina web de l'ARI.

Resolució  Programa Propi University of California. Consulteu la resolució oficial aquí.

  Calendari   Programa Propi UAB. Podeu consultar el calendari previst de totes les etapes en aquest enllaç.
____________________________________________________________________________
MOLT IMPORTANT: cal que tingueu el compte de correu webmail d'alumne/a activat i funcionant correctament. És l'únic canal de correu electrònic oficial entre la Facultat i l'alumne/a. Contacteu amb el Centre d'Assistència i Suport per tal de redireccionar els vostres missatges (i consultar-los des d'altres comptes webmail) o per fer-los qualsevol consulta tècnica.
____________________________________________________________________________

Com demanar el Programa Propi:
- fer una sol·licitud a la pàgna web dins del termini de la convocatòria. Podeu demanar fins a 3 destinacions per ordre de preferència.

Sol·licitud http://sia.uab.cat -> Consulta i sol·liciuds d'intercanvi OUT (del 3 al 21 de novembre).
Sol·licitud exclusiva per la University of California http://sia.uab.cat -> Consulta i sol·liciuds d'intercanvi OUT (del 13 al 24 de'octubre).

- portar el/s certificat/s d'idiomes admesos (original i fotocòpia) a l'Oficina d'Intercanvis/Gestió Acadèmica dins del termini. El Servei de Llengües ofereix proves per obtenir certificats de nivell.

Destinacions Programa Propi 2015-16

Llistat de destinacions

Tingueu en compte:
- Requisits generals i de facultat de més avall.
- La selecció es farà sobre 12 punts: barem expedient (màx 10) + valoració idioma (màx. 2).
- Cal escollir la durada de l'intercanvi segons cada destinació.
- L'alumnat de dobles graus podrà escollir destinacions de cada estudi, però caldrà considerar les possibles restriccions de la universitat destí.
- L'alumnat de Nanociència i Nanotecnologia podrà optar a les places vacants de Química, Física i Matemàtiques però l'alumnat d'aquests estudis tindran preferència.
- L'alumnat d'Estadística Aplicda podrà optar a les places de Matemàtiques i a les d'Estadística Aplicada.

Requisits generals: (veure convocatòria oficial)
- Comproveu que a les univesitats on voleu anar d'intercanvi tenen una oferta prou àmplia per poder fer d'intercanvi un mínim de 15ECTS/semestre. I recordeu que per conservar l'ajut econòmic caldrà superar un mínim de 10ECTS/semestre.
- Estudis de Grau: es poden fer un màxim de 30 crèdits optatius de 4t curs sense equiparació amb assignatures del pla d'estudis, que es reconeixen a la tornada (no s'han de matricular a la UAB). Excepcions: tingueu en compte les restriccions del vostre pla d'estudis (mencions, complements de formació obligatoris, límit nombre ECTS optatius, etc).
- Recordeu que les assignatures repetides es poden fer d'intercanvi, però penalitzen (compten com més crèdits dels que valen i costen més) i que teniu un màxim de crèdits a matricular per curs.
- Tingueu en compte els ECTS que heu de superar en cada curs segons el vostre pla d'estudis.
- El període mínim d'intercanvi és de 3 mesos o 90 dies.
- Tot i que la UAB us assigni una plaça, caldrà fer també una sol·licitud d'admissió a la universitat atorgada i obtenir-ne l'admissió.
- L'inici de cada semestre de la universitat de destí pot ser diferent de la UAB i que se solapin els períodes de docència/avaluació d'aquí amb els d'allà (ex. universitats que comencen el curs a l'agost o principis de gener).
- Si voleu informació d'alguna universitat en concret i no la trobeu a la Xarxa, podeu venir a l'Oficina d'Intercanvis i procurarem informar-vos.

Requisits de Facultat:
- A data final del període de sol·licitud cal tenir 60ECTS superats i tot el primer curs net.
- Coneixement suficient de la llengua de docència de la destinació (consulteu el llistat de destinacions o bé la web de la universitat destí directament).
- Nota mínima d'expedient (1 sobre 4 amb convocatòries).

Ajuda'ns a millorar les pàgines web d'Intercanvis Ciències.
Envia un correu a intercanvis.ciencies@uab.cat.

darrera actualització 28 de gener de 2015 hora 16h

Enllaços i documents relacionats:
 
Normativa General d'Intercanvis
Tota la informació sobre el Programa Propi de la UAB
Inici Mapa del Web
2015 Universitat Autònoma de Barcelona