A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Mobilitat i intercanvi  Programa propi uab out 
Ajuts i RecursosAnar
 Curs 2013-14 
Curs 2012-13
Sóc del Programa Propi. Què he de fer?

Programa Propi Curs 2015-16


►   Info   Com funcionen els intercanvis? Informa-te'n aquí! (pdf) Consulta els ajuts econòmics actuals que hi ha.

Informació per marxar amb el Programa Propi el curs 2015-16. Hi ha prevista una reunió informativa per tota la UAB i una altra per la facultat. Properament s'informarà.

Consulteu les   Sessions informatives    conjuntes Programa Propi UAB i Erasmus+ 2015-16.

Com demanar el Programa Propi:
- fer una sol·licitud a la pàgna web dins del termini de la convocatòria. Podeu demanar fins a 3 destinacions per ordre de preferència.

Sol·licitud exclusiva per la University of California http://sia.uab.cat -> Consulta i sol·liciuds d'intercanvi OUT (prevista del 13 al 24 de'octubre).
Sol·licitud resta destinacions http://sia.uab.cat -> Consulta i sol·liciuds d'intercanvi OUT (prevista del 3 al 21 de novembre).
 

- portar el/s certificat/s d'idiomes admesos a l'Oficina d'Intercanvis/Gestió Acadèmica dins del termini. El Servei de Llengües ofereix proves per obtenir certificats de nivell.

Tingueu en compte:
- Requisits generals i de facultat de més avall.
- La selecció es farà sobre 12 punts: barem expedient (màx 10) + valoració idioma (màx. 2).
- L'alumnat que acrediti l'idioma dins del termini tindrà preferència.
- Cal escollir la durada de l'intercanvi segons cada destinació.
- L'alumnat de dobles graus podrà escollir destinacions de cada estudi, però caldrà considerar les possibles restriccions de la universitat destí.
- L'alumnat de Nanociència i Nanotecnologia podrà optar a les places de Química, Física i Matemàtiques però l'alumnat d'aquests estudis tindran preferència.

Destinacions Programa Propi 2014-15
(pel 2015-16 s'actualitzarà cap a finals d'octubre)

Llistat de destinacions

Requisits generals:
- Comproveu que a les univesitats on voleu anar d'intercanvi tenen una oferta prou àmplia per poder fer d'intercanvi un mínim de 15ECTS/semestre. I recordeu que per conservar l'ajut econòmic caldrà superar un mínim de 10ECTS/semestre.
- Estudis de Grau: es poden fer un màxim de 30 crèdits optatius de 4t curs sense equiparació amb assignatures del pla d'estudis, que es reconeixen a la tornada (no s'han de matricular a la UAB). Excepcions: dobles graus només podran cursar les assignatures del pla d'estudis.
- Recordeu que les assignatures repetides es poden fer d'intercanvi, però penalitzen (compten com més crèdits dels que valen i costen més) i que teniu un màxim de crèdits a matricular per curs.
- Tingueu en compte els ECTS que heu de superar en cada curs segons el vostre pla d'estudis.
- El període mínim d'intercanvi és de 3 mesos o 90 dies.
- Tot i que la UAB us assigni una plaça, caldrà fer també una sol·licitud d'admissió a la universitat atorgada i obtenir l'admissió de la universitat de destí.
- L'inici de cada semestre de la universitat de destí pot ser diferent de la UAB i que se solapin els períodes de docència/avaluació d'aquí amb els d'allà (ex. universitats que comencen el curs a l'agost o principis de gener).
- Si voleu informació d'alguna universitat en concret i no la trobeu a la Xarxa, podeu venir a l'Oficina d'Intercanvis i procurarem informar-vos.

Requisits de Facultat:
- A data final del període de sol·licitud cal tenir 60ECTS superats i tot el primer curs net.
- Coneixement suficient de la llengua de docència de la destinació (consulteu el llistat de destinacions o bé la web de la universitat destí directament).
- Nota mínima d'expedient (1 sobre 4 amb convocatòries).

Ajuda'ns a millorar les pàgines web d'Intercanvis Ciències.
Envia un correu a intercanvis.ciencies@uab.cat.

darrera actualització 3 d'octubre de 2014 hora 12:00

Enllaços i documents relacionats:
 
Normativa General d'Intercanvis
Tota la informació sobre el Programa Propi de la UAB
Inici Mapa del Web
2014 Universitat Autònoma de Barcelona