A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Mobilitat i intercanvi  Programa propi uab  Programa propi uab 
Ajuts i RecursosAnar
 Programa propi UAB 
Destinacions
Presentació
sol·licituds
Informació
seleccionats

CONVOCATÒRIES PROGRAMA PROPI CURS 2016/17
 

La convocatòria d'intercanvis per fer una estada en el marc del programa Propi durant el proper curs 2016/17 estarà oberta dins els següent termini:
 

- convocatòria programa Propi (excepte Califòrnia), simultània amb la convocatòria Erasmus+:
del 2 al 20 de novembre de 2015


Per aquells estudiants interessats en anar a Austràlia, l’agència LAE España convoca una sessió informativa el dilluns 16 de novembre de 2015 a les 12 hores, a la Sala d’Actes (al costat de la Sala del Cinema de la Pl. Cívica).El dia 9 de novembre tindrà lloc a la UAB el INTERNATIONAL DAY, que constarà de 2 activitats: 

1.      Reunió informativa per als estudiants que volen realitzar una estada d'intercanvi Erasmus+ o del Programa Propi el proper curs 2016/17.
La reunió tindrà lloc a la sala de Cinema de la UAB i es realitzaran 2 sessions: a les 12 i a les 15 hores.
 
2.      Fira d’universitats;
Estarà ubicada a l'entrada de la Sala del Cinema de la UAB en horari de 13 a 15 hores.
En aquesta fira es podrà trobar material promocional que ens han fet arribar les universitats partner (Erasmus+ i Programa Propi) i comptarem amb la presència d'alguns estudiants d'intercanvi que estan realitzant la seva estada de mobilitat a la UAB i que podran atendre les consultes dels estudiants o altres persones interessades. També comptarem amb la presència d’alguns estudiants de la UAB que han realitzat estades d’intercanvi en convocatòries anteriors.CALENDARI PROGRAMA PROPI 2016/17  
Període de sol·licitud Del 2 al 20 de novembre de 2015 sia.uab.cat (sigma)
Primera resolució 17 de desembre de 2015 Sigma i pàgina web (www.uab.cat/mobilitat)
Període acceptació/no acceptació places 1ª resolució Del 18 de desembre al
14 de gener de 2016
sia.uab.cat (sigma)
Segona resolució definitiva 3 de febrer de 2016 Sigma i pàgina web (www.uab.cat/mobilitat)

Període acceptació/no acceptació places 2ª resolució
       

Del 4 al 8 de febrer de 2016


sia.uab.cat (sigma)
 

 

El Programa Propi de la UAB facilita als alumnes matriculats a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d’un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger.

El reconeixement d'estudis dels dos programes es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvi abans de marxar.

Aquesta convocatòria s’obre amb la finalitat de promoure el programa Erasmus + i el programa Propi entre els estudiants de la UAB. La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats al programa per les diferents institucions implicades.

Per a qualsevol dels dos programes, l'alumne abona l' import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d' acollida, on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

Els estudiants de grau podran participar en un programa d’intercanvi, com a màxim, dos cursos acadèmics.
 
Trobareu el text íntegre de la convocatòria del programa Propi 2016/17 al peu d'aquesta pàgina.
 
 
Valoració addicional per coneixement de llengües estrangeres
 
Els estudiants que acreditin el coneixement d’una llengua estrangera (anglès o idioma relacionat amb la destinació sol·licitada) a partir del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència tindran una valoració addicional d’entre 0.5 i 2 punts que s’afegirà al promig de la seva nota de l’expedient. Trobareu el detall d’aquesta informació al peu d'aquesta pàgina.
 
Aquells estudiants que vulguin obtenir puntuació addicional i no disposin d'un certificat de nivell d'idioma, podran presentar-se a les proves de nivell que ofereix el Servei de Llengües. El nivell mínim que ofereix puntuació addicional és el B1. Vegeu el calendari de les proves del SdL més abaix.
 
La documentació requerida sobre cursos d'idiomes s'haurà de lliurar sempre a la Gestió Acadèmica, mentre estigui obert el període de sol·licitud. 
 
En el cas que la universitat ho requereixi, tal com passa a Estats Units o Austràlia, l'estudiant seleccionat/da haurà de presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d'idioma exigit. Aquesta documentació s'haurà de lliurar després de la selecció en els terminis i forma establerts.
 
Consulteu al peu d'aquesta pàgina el document PDF amb la informació al respecte.
Convocatoria Programa Propi 2016-2017 (pdf MB)
Organització exàmens Altres idiomes (pdf MB)
Mobilitat CRAC Anglès (pdf MB)
Inici Mapa del Web
2016 Universitat Autònoma de Barcelona