A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Mobilitat i intercanvi  Programa propi uab  Programa propi uab 
Ajuts i RecursosAnar
 Programa propi UAB 
Destinacions
Presentació
sol·licituds
Informació
seleccionats

CONVOCATÒRIES D'INTERCANVIS CURS 2015/16
 

Les convocatòries d'intercanvis per fer una estada en el marc del programa Propi durant el proper curs 2015/16 estaran obertes dins els següents terminis:

- convocatòria exclusiva per a la Universitat de Califòrnia:
del 13 al 24 d'octubre de 2014

- convocatòria programa Propi (excepte Califòrnia), simultània amb la convocatòria Erasmus+: del 3 al 21 de novembre de 2014

Aquells estudiants que vulguin obtenir puntuació addicional i no disposin d'un certificat de nivell d'idioma, podran presentar-se a les proves de nivell que ofereix el Servei de Llengües. El nivell mínim que ofereix puntuació addicional és el B1. Vegeu el calendari de les proves del SdL més abaix.PROGRAMA PROPI 2014-15

El Programa Propi de la UAB facilita als alumnes de grau matriculats a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa LLP Erasmus. També possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger, aquest reconeixement d'estudis es farà d'acord amb la taula d'equiparacions que l'alumne pacti amb el coordinador responsable d'intercanvis del centre abans d'anar a la universitat de destí.
 
L'alumne abona l'import de la seva matrícula a la universitat d'origen, i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida, excepte en els casos que s'especifiqui el contrari. Cal tenir en compte que en alguns casos hi ha institucions que demanen als estudiants d’intercanvi el pagament de taxes administratives que no estan lligades a la matrícula.
 
En cap cas la realització de l'intercanvi a la universitat de destinació suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.
 
Trobareu el text íntegre de la convocatòria del programa Propi 2014/15 al peu d'aquesta pàgina.
 
 
Valoració addicional per coneixement de llengües estrangeres
 
Els estudiants que acreditin el coneixement d’una llengua estrangera (anglès o idioma relacionat amb la destinació sol·licitada) a partir del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència tindran una valoració addicional d’entre 0.5 i 2 punts que s’afegirà al promig de la seva nota de l’expedient. Trobareu el detall d’aquesta informació al peu d'aquesta pàgina.
 
A tots aquells estudiants que estigueu interessats en realitzar una estada d'intercanvi durant el curs 2014/15 i no disposeu de cap certificat que acrediti el vostre nivell de llengua estrangera, us informem que el Servei de Llengües de la UAB té previstes convocatòries d'exàmens durant els mesos de setembre, octubre i novembre.
 
La documentació requerida sobre cursos d'idiomes s'haurà de lliurar sempre a la Gestió Acadèmica, mentre estigui obert el període de sol·licitud. 
 
En el cas que la universitat ho requereixi, tal com passa a Estats Units o Austràlia, l'estudiant seleccionat/da haurà de presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d'idioma exigit. Aquesta documentació s'haurà de lliurar després de la selecció en els terminis i forma establerts (com a màxim el 15 de gener de 2014).
 
A tots aquells estudiants que estigueu interessats en realitzar una estada d'intercanvi durant el curs 2014/15 i no disposeu de cap certificat que acrediti el vostre nivell de llengua estrangera, us informem que el Servei de Llengües de la UAB té previstes convocatòries d'exàmens durant els mesos de setembre, octubre i novembre.

Consulteu al peu d'aquesta pàgina el document PDF amb la informació al respecte.
Proves nivell idioma - Programa Propi 2015-2016 (pdf MB)
Convocatoria Programa Propi California 2015-2016 (pdf MB)
Convocatoria Programa Propi 2015-2016 (pdf MB)
Valoració coneixement d'idioma (pdf MB)
Inici Mapa del Web
2014 Universitat Autònoma de Barcelona