A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Mobilitat i intercanvi  Mobilitat docent 
 Tramitació acords Erasmus 
Condicions generals
Dotació econòmica i destinacions
Sol·licituds i Documentació
Resolució i documentació
Persones amb necessitats especials
MOBILITAT DOCENT ERASMUS (TSA–Teaching staff mobility)
 
Acords de mobilitat docent per a ensenyament (TSM)
 

El professorat interessat en saber si existeix un acord d'intercanvi Erasmus per a TSM amb una universitat europea pot consultar el Llistat d'acords ERASMUS vigents.
 

 1. Si existeix un acord vigent amb la universitat "partner" es continuarà el procés per sol.licitar un ajut de mobilitat docent Erasmus (aquí).
   

 2. En cas que no existeixi acord i s'hagi de formalitzar, serà necessari obtenir les dades que es detallen a continuació :

 • Nom complet de la universitat amb la que es vol establir l’acord d’intercanvi i el seu codi ERASMUS.

 • Dades de contacte de la universitat de destí. Nom dels responsables acadèmic i administratiu, i nom i càrrec de la persona que signarà l’acord d’intercanvi per part de la universitat de destí.

 • Nombre de professors a intercanviar.

 • Període de l’estada d’intercanvi de professors (entre 1 i 6 setmanes per un mínim de 5h. de docència setmanals).
   

Per facilitar l'elaboració de la documentació corresponent cal emplenar aquest formulari, seguint les instruccions que s'hi indiquen.

El professorat lliurarà el formulari emplenat a la gestió acadèmica de la Facultat (Oficina d’Intercanvis) i aquesta iniciarà la formalització del nou acord, que posteriorment serà tramès a l’Àrea de Relacions Internacionals perquè el signi el/la cap d’aquesta àrea i s’enviï a la universitat de destí perquè també signi l’acord.

Iniciat el tràmit de formalització de l'acord es pot continuar amb el procés de sol·licitud d'un ajut de mobilitat docent Erasmus.


   

 • CALENDARI
   

Data límit per signar nous acords de mobilitat docent o de PAS: en qualsevol moment de l’any. Convé que la signatura de l’acord es formalitzi almenys amb 4 setmanes d’antelació respecte de l’inici de l’estada. 
 

 
 
 

 

Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona