A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Mobilitat i intercanvi  Erasmus out 
Ajuts i RecursosAnar
 2013-14 
2012-13
Sóc Erasmus. Què he de fer?
Universitats Participants

Erasmus Curs 2015-16


  Info   Com funcionen els intercanvis? Informa-te'n aquí! . Consulta els ajuts econòmics actuals que hi ha.

►   REUNIÓ INFORMATIVA    Dimecres 25 de febrer a les 13h, aula C5/227.
Llegiu el Dossier Erasmus+ 2015-16 i porteu els dubtes que tingueu. Consulteu també l'enllaç Sóc Erasmus. Què he de fer?

Calendari Erasmus+.- Podeu consultar el calendari previst de totes les etapes en aquest enllaç.

 Resolució Erasmus+ 2015-16.- Podeu consultar els llistats d'assignacions en pdf en aquest enllaç.

____________________________________________________________________________

MOLT IMPORTANT: cal que tingueu el compte de correu webmail d'alumne/a activat i funcionant correctament. És l'únic canal de correu electrònic oficial entre la Facultat i l'alumne/a. Contacteu amb el Centre d'Assistència i Suport per tal de redireccionar els vostres missatges (i consultar-los des d'altres comptes webmail) o per fer-los qualsevol consulta tècnica.
____________________________________________________________________________

Com demanar l'Erasmus:
- fer una sol·licitud a la pàgna web dins del termini de la convocatòria. Podeu demanar fins a 3 destinacions per ordre de preferència.

Sol·licitud http://sia.uab.cat -> Consulta i sol·liciuds d'intercanvi OUT (del 3 al 21 de novembre).

- portar el/s certificat/s d'idiomes admesos (original i fotocòpia) a l'Oficina d'Intercanvis/Gestió Acadèmica dins del termini. El Servei de Llengües ofereix proves per obtenir certificats de nivell.

Destinacions Erasmus 2015-16
Ciències Ambientals
/ Estadística Aplicada / Física / Geologia / Matematiques / Nanociència i Nanotecnologia / Química

Tingueu en compte:
- Requisits generals i de facultat de més avall.
- La selecció es farà sobre 12 punts: barem expedient (màx 10) + valoració idioma (màx. 2).
- Cal escollir la durada de l'intercanvi segons cada destinació.
- L'alumnat de dobles graus podrà escollir destinacions de cada estudi, però caldrà considerar les possibles restriccions de la universitat destí.
- L'alumnat de Nanociència i Nanotecnologia podrà optar a les places vacants de Química, Física i Matemàtiques però l'alumnat d'aquests estudis tindran preferència.
- L'alumnat d'Estadística Aplicada podrà optar a les places de Matemàtiques i les d'Estadística Aplicada.

Requisits generals:  (veure convocatòria oficial)
- Comproveu que a les univesitats on voleu anar d'intercanvi tenen una oferta prou àmplia per poder fer d'intercanvi un mínim de 15ECTS/semestre. I recordeu que per conservar l'ajut econòmic caldrà superar un mínim de 10ECTS/semestre.
- Estudis de Grau: es poden fer un màxim de 30 crèdits optatius de 4t curs sense equiparació amb assignatures del pla d'estudis. Excepcions: tingueu en compte les restriccions del vostre pla d'estudis (mencions, complements de formació obligatoris, límit nombre ECTS optatius, etc).
- Recordeu que les assignatures repetides també es poden fer d'intercanvi, però penalitzen (compten com més crèdits dels que valen i costen més) i que teniu un màxim de crèdits a matricular per curs.
- Tingueu en compte els ECTS que heu de superar en cada curs segons el vostre pla d'estudis.
- El període mínim d'intercanvi és de 3 mesos o 90 dies.
- Tot i que la UAB us assigni una plaça, caldrà fer també una sol·licitud d'admissió a la universitat assignada i obtenir-ne l'admissió.
- L'inici de cada semestre de la universitat de destí pot ser diferent de la UAB i que se solapin els períodes de docència/avaluació d'aquí amb els d'allà (ex. universitats que comencen el curs a l'agost o principis de gener).
- Si voleu informació d'alguna universitat en concret i no la trobeu a la Xarxa, podeu venir a l'Oficina d'Intercanvis i procurarem informar-vos.

Requisits de Facultat:
- A data final del període de sol·licitud cal tenir 60ECTS superats i tot el primer curs net.
- Coneixement suficient de la llengua de docència de la destinació (consulteu el llistat de destinacions o bé la web de la universitat destí directament).
- Nota mínima d'expedient (1 sobre 4 amb convocatòries).

Ajuda'ns a millorar les pàgines web d'Intercanvis Ciències.
Envia un correu a intercanvis.ciencies@uab.cat.

darrera actualització 17 de febrer de 2015 hora 15h

Enllaços i documents relacionats:

 
Normativa General d'Intercanvis
Tota la informació sobre el programa Erasmus Pràctiques de la UAB
Inici Mapa del Web
2015 Universitat Autònoma de Barcelona