A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Facebook Twitter Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Mobilitat i intercanvi  Cursos eilc 
Ajuts i RecursosAnar

Cursos intensius d'idiomes Erasmus (EILC)


Cursos intensius d'idiomes Erasmus (EILC) – CURS 2013/14
Els Cursos intensius d’idiomes Erasmus (EILC) són cursos especialitzats i intensius de les lengües amb menys difusió i menys ensenyades dels països i regions que participen en el programa sectorial Erasmus del Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP). 

Trobareu tota la informació sobre aquests cursos al web de l’OAPEE, l’Agència Nacional Erasmus a Espanya: http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/EILC/EILC_cursos.html

Per al curs 2013/14 es faran cursos EILC als 25 països següents:

Bèlgica (neerlandès, flamenc), Bulgària (búlgar), Croàcia (croat), Dinamarca (danès), Eslovàquia (eslovac), Eslovènia (eslovè), Estònia (estonià), Finlàndia (finès i suec), Grècia (grec), Hongria (hongarès), Islàndia (islandès), Itàlia (italià), Letònia (letó), Lituània (lituà), Malta (maltès), Noruega (noruec), Països Baixos (neerlandès), Polònia (polonès), Portugal (portuguès), República Txeca (txec), Romania (romanès), Suècia (suec), Suïssa (italià), Turquia (turc) i Xipre (grec). 

Els EILC ofereixen als estudiants Erasmus l’oportunitat d’estudiar l’idioma del país d’acollida durant aproximadament un mes, amb l’objectiu de preparar-los per al període de mobilitat Erasmus.

Podran participar-hi els estudiants que gaudeixin durant el mateix curs acadèmic d’una estada del programa de mobilitat Erasmus, en totes dues modalitats: estudis o pràctiques. No obstant això, exceptuant casos excepcionals, aquells estudiants Erasmus, la principal àrea d’estudi dels quals sigui l’idioma del país d’acollida, no podran participar-hi.

Aquests cursos tenen un caràcter previ al període de pràctiques o estudis que s’hagin de realitzar , per la qual cosa els estudiants que ja hagin començat l’estada d’intercanvi no podran participar-hi.

D’altra banda, els estudiants que tinguin un període de mobilitat més llarg tenen prioritat, així com els estudiants que rebin aquest tipus d’ajut per primera vegada (davant d’estudiants que hagin fet un EILC sota una altra acció Erasmus).

Els estudiants matriculats en un EILC no hauran de pagar pel curs cap matrícula o taxa acadèmica i rebran un ajut addicional que variarà en funció de la durada del curs, segons es recull a la taula adjunta i que també trobareu publicada a la pàgina d’EILC del web de l’OAPEE esmentat més amunt. L’ajut s’abonarà en un únic pagament que s’afegeix a l’import total de la beca de mobilitat i que es transfereix al compte corrent de l’estudiant un cop acabada la seva estada d’intercanvi i presentada la documentació justificativa que acrediti la realització del curs.

  CÒMPUT DE L'AJUT SUPLEMENTARI EILC 2013-14
mesos 0,5 0,75 1 1,25 1,5
nº setmanes 2 3 4 5 6
nº dies de 10 a 14 de 15 a 21 de 22 a 28 de 29 a 35 de 36 a 42
150 225 300 375 450

Els EILC tindran una durada compresa entre 2 i 6 setmanes, amb un mínim de 60 hores lectives.

La realització d’un curs EILC s’haurà de veure obligatòriament reflectida al contracte o conveni de mobilitat que haureu de signar abans de marxar d’Erasmus o en una esmena posterior.

El procés de selecció el realitzen les institucions d’origen de l’estudiant i la institució organitzadora del curs. Les Agències Nacionals dels països d’origen donen suport a les institucions en la difusió de l’oferta de cursos.

Els estudiants seleccionats per fer una estada Erasmus en un dels països abans relacionats i que estiguin interessats en sol·licitar un d'aquests cursos, hauran de fer arribar degudament emplenat el formulari de sol·licitud escanejat (trobareu el document tant al final de la pàgina com al web de l’OAPEE) a l'adreça electrònica: erasmus@uab.cat en els terminis que es detallen a continuació:

- Per als alumnes que inicien la mobilitat Erasmus abans de desembre de 2013: fins el dia 23 de maig de 2013
- Per als alumnes que inicien la mobilitat Erasmus a partir de gener de 2014: fins el dia 22 d'octubre de 2013

Un cop completat el curs, els estudiants participants hauran de realitzar un informe d’aquesta activitat (o incloure la informació a l’Informe Final de la mobilitat) i acreditar haver realitzat el curs presentant a la Gestió Acadèmica del vostre centre el Certificat (original o fotocòpia compulsada) expedit per l’ens organitzador del curs. La data límit per lliurar aquest certificat serà l’11 de març de 2014.
 
Més informació:
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/EILC/EILC_cursos.html
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm

Sol·licituds EILC 2013-14 (msword MB)
Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona