A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Mobilitat i intercanvi  Amb sicue/sèneca 
Ajuts i RecursosAnar


Els alumnes que vulguin venir a estudiar a la Facultat de Ciències a través d'un programa Sicue/Sèneca s'hauran de matricular a la Facultat de forma gratuïta independentment de quin sigui el cicle acadèmic al qual opten i sempre que es compleixin els requisits acadèmics.

El full de prematrícula dels estudiants haurà d'estar signat pels coordinador d’intercanvi o la persona que s’hagi designat com a tutor de l'estudiant. La matrícula es farà amb un codi especial.

Quan un estudiant vulgui fer assignatures d'altres centres en les quals no hi hagi places, haurà d'estar degudament autoritzat pel coordinador d’intercanvi, o pel seu tutor, qui requerirà la conformitat escrita del vicedegà d'Ordenació Acadèmica o persona delegada del centre on vol cursar les altres assignatures.

Els estudiants que formen part d'un programa d'intercanvi, un cop matriculats, amb caràcter general, seran considerats estudiants de la UAB i gaudiran del dret al nombre de convocatòries que determini el règim de permanència.

Si necessites obtenir informació acadèmica hauràs d'adreçar-te a la Gestió Acadèmica de Ciències:

Tel. +34 93 581 42 30
Fax. +34 93 581 42 31
e-mail: intercanvis.ciencies@uab.cat


Per més informació
Àrea de Relacions Internacionals

Para más información
Área de Relaciones Internacionales

For further information
International Relations Office

 

Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona