Resolució i documentació curs 2017/18

RESOLUCIONS

Trobareu els enllaços a les resolucions al final d'aquesta pàgina.

Resolucions per les quals s'adjudiquen les places de Mobilitat Docent de la UAB en el marc del programa Erasmus:


7 de juliol de 2017
13 d'octubre de 2017
26 de gener de 2018
16 de març de 2018
11 de maig de 2018


Renúncies
En cas de renúncia, el/la beneficiari/a de l'ajut ho comunicarà per e-mail (erasmus.staff@uab.cat), el més aviat possible, a l'Àrea de Relacions Internacionals per tal de poder readjudicar l'ajut econòmic entre les sol.licituds que hagin quedat en llista d'espera. 

Primera Resolució Staff Mobility for Teaching juliol 2017
Segona Resolució Staff Mobility for Teaching octubre 2017
Tercera Resolució Staff Mobility for Teaching gener 2018
Quarta Resolució Staff Mobility for Teaching març 2018
Cinquena Resolució Staff Mobility for Teaching maig 2018