Presentació de sol·licituds

Per participar en el Programa Erasmus+ Estudis Doctorat, cal emplenar la sol·licitud electrònica (Sol·licituds i Consulta d'intercanvi OUT - Estudiants sortints)


La convocatòria per al curs 2017/18 tindrà 3 períodes de sol·licitud i resolució de concessió d’estades i ajuts:

·         1r període de sol·licitud: entre el 3 i el 15 de juliol de 2017. Resolució: 15 de setembre de 2017. Període d’acceptació / renúncia: fins al 22 de setembre de 2017. En aquesta resolució s’atorgaran fins al 40% dels recursos disponibles.
 
·         2n període de sol·licitud: entre el 15 i el 30 de novembre de 2017. Resolució: 15 de desembre de 2017. Període d’acceptació / renúncia: fins al 22 de desembre de 2017. En aquesta resolució s’atorgaran fins al 40% dels recursos disponibles.
 
·         3r període de sol·licitud: entre el 15 i el 30 de març de 2018. Resolució: 15 d'abril de 2018. Període d’acceptació / renúncia: fins al 20 d’abril de 2018. En aquesta resolució es concedirà el 20% d’ajuts disponibles més els ajuts que no hagin quedat coberts en les resolucions anteriors.
 

Més informació a la web de l'Escola de Doctorat.