Presentació de sol·licituds

Per a participar en el Programa Erasmus+ Estudis Doctorat, cal emplenar la sol·licitud electrònica (Sol·licituds i Consulta d'intercanvi OUT - Estudiants sortints).

La convocatòria per al curs 2018/19 tindrà 3 períodes de sol·licitud i resolució de concessió d’estades i ajuts:

  • 1ª resolució: 14 de setembre de 2018, per a les sol·licituds rebudes entre el 2 i el 13 de juliol de 2018. Període d’acceptació / renúncia: fins al 21 de setembre de 2018. En aquesta resolució s’atorgaran fins al 40% dels recursos disponibles.
  • 2ª resolució: 14 de desembre de 2018, per a les sol·licituds rebudes entre el 15 i el 30 de novembre de 2018. Període d’acceptació / renúncia: fins al 21 de desembre de 2018. En aquesta resolució s’atorgaran fins al 40% dels recursos disponibles.
  • 3ª resolució: 13 d’abril de 2019, per a les sol·licituds rebudes entre el 15 i el 30 de març de 2019. Període d’acceptació / renúncia: fins al 24 d’abril de 2019. En aquesta resolució es concedirà el 20% d’ajuts disponibles més els ajuts que no hagin quedat coberts en les resolucions anteriors.

Les resolucions es faran públiques al web de la UAB www.uab.cat, apartat Mobilitat i Intercanvi Internacional – Erasmus Estudis Doctorat – Resolucions i Documentació Obligatòria.