Equip del Punt d'Acollida Internacional · IWP

L'International Welcome Point (IWP) de la Universitat Autònoma de Barcelona ofereix informació a estudiants, professors, i a personal administratiu i de serveis procedents d'altres països.

Punt d'acollida / International Welcome Point
Edifici R Plaça Cívica

Juliol i agost de dilluns a divendres de les 9.30 a les 15 hores.
Agost - obert fins el 2 i a partir del 19
Setembre i octubre - de dilluns a dijous 09:30-16:30, divendres fins les 15:00
De novembre a juny - 09:30-15:30, dijous 09:30-16:30

Tel. +34 93 581 2210

Fax. +3493 586 8025

international.welcome.point@uab.cat

Mireia Galí +34 93 581 4165 Coordinadora International Welcome Point
Tècnic Unitat Projectes Educatius Internacionals
Jorge Benítez +34 93 581 4955 Coordinador Front-Office
Tècnic Tràmits d'Estrangeria
Mercè Amat +34 93 581 4215 Front-Office
Gestió Projectes Educatius Internacionals 
Alvaro Mena +34 93 581 4956 Front-Office
Gestió Beques Programes Internacionals
Marta Diago +34 93 581 4957 Front-Office
Gestió Visats
Gestió Logística Interna International Welcome Point