Viu a la UAB

Mem˛ries d'activitats per cursos

Curs acadèmic 2016-2017

Pel que fa al funcionament i estructura del Consell Social de la UAB, el curs acadèmic 2016-2017 es manté en la línia de l’anterior i incorpora com a novetats els acords plenaris sobre el nomenament del senyor Jaume Tintoré Balasch com a gerent de la UAB, de la senyora Tania Nadal Vicens com a presidenta de la Comissió Societat-Universitat, i de la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat com a vocal de l’esmentada comissió.

Així mateix, es produeix una renovació de les persones membres del Consell Social en representació dels estudiants, del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis, nomenades pel Consell de Govern de la Universitat.

També s’acorda la renovació en els càrrecs de les persones que representen el Consell Social al patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i al patronat de la Fundació Autònoma Solidària, i s’aprova que el senyor Ramon Alberich Ferrer actuï en representació del Consell Social en la Comissió de Persones Usuàries del Servei d’Ocupabilitat de la UAB, de nova creació l’any 2016.
 
Alumni UAB i Smart Money

Cal també destacar la tasca realitzada, de forma alineada amb l’Equip de Govern, per a un impuls estratègic del projecte Alumni UAB i per cercar fórmules per a la millora de la transferència a la universitat, el que s’ha traduït en noves iniciatives de col·laboració en el cas d’Alumni UAB i en la posada en marxa del programa Smart Money per accelerar el procés de transferència de coneixement dels grups de recerca al teixit empresarial, i que en ambdós casos ha comportat diverses reunions i sessions de treball, en les quals el Consell Social hi ha participat activament, tant en el disseny com en el desenvolupament dels projectes.
 
El Consell Social comunica

D’altra banda, l’aposta per l’increment de la transparència i una major visibilitat del Consell Social s’ha traduït en l’inici, en l’any 2017, del  projecte per al disseny de les accions i iniciatives orientades a la potenciació i projecció de la comunicació interna i externa del Consell Social de la UAB, que queden recollides en un pla de comunicació.
 
Programa Universitat-Societat

Així mateix, aquest curs s’ha caracteritzat per la continuïtat del Programa Universitat-Societat, que es posà en marxa l’any 2005 com a conseqüència del fort compromís del Consell Social amb la universitat i el seu entorn. En el marc d’aquest Programa, l’objectiu del Consell Social és, com a òrgan de participació de la societat en la universitat, donar el seu suport a la UAB impulsant i col·laborant amb actuacions estratègiques que contribueixin a reforçar els vincles entre universitat i societat.

La Universitat esdevé un referent per al seu entorn social i econòmic, arrelada al territori i amb projecció internacional, i el Consell Social treballa amb l’objectiu de dinamitzar, de forma alineada amb l’Equip de Govern de la UAB, aspectes clau en els diferents àmbits estratègics, com poden ser l’emprenedoria, la transferència de coneixement, la xarxa Alumni UAB, el suport a col·lectius amb discapacitat o risc d’exclusió social, i la connexió amb el territori, entre d’altres.

Tot això, en un context en què la UAB consolida el reconeixement internacional, tal com mostren els principals rànquings universitaris internacionals, pel seu esforç per impulsar la qualitat de la docència, per atraure talent internacional i per obtenir un impacte creixent de la recerca.
 
Participació en la gestió de la UAB

Paral·lelament a aquest compromís d’impulsar actuacions en l’àmbit del Programa Universitat-Societat, el Consell Social, com ja és habitual, ha desenvolupat les competències que li atribueix la LUC en els àmbits de comunitat universitària, de programació i gestió, i d’economia, pressupost i patrimoni.

 


Per consultar les memòries de cursos anteriors, podeu accedir a:

Mem˛ria curs 2015-2016 (pdf)
Mem˛ria curs 2014-2015 (pdf)
Mem˛ria curs 2013-2014 (pdf)
Mem˛ria perÝode juliol 2012 - juny 2013 (pdf)
Mem˛ria perÝode juliol 2011 - juny 2012 (pdf)