A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet CampusVirtualHome Campus Virtual Facebook Escola Enginyeria Facebook Twitter Escola Enginyeria Twitter You Tube Escola Enginyeria YouTube Facebook Escola Enginyeria LinkedIn
 L'ESCOLA    ESTUDIS    FUTURS ALUMNES    INTERCANVI    INFORMACIË ACAD╚MICA    RECERCA    EMPRESES  
 Home Escola d'Enginyeria  MatrÝcula  Pagament 
Modalitats de pagament

El pagament de la matrícula es fa per domiciliació bancària. Es pot fer:
  • En un únic pagament:l'import de la matrícula es carrega al teu compte bancari a partir del mateix dia que la formalitzes.
  • En tres terminis:només si formalitzes la matrícula abans del dia 30 d'octubre. El 30 % de l'import dels crèdits matriculats, més el total dels preus administratius obligatoris i opcionals, es carreguen al teu compte bancari a partir del mateix dia que formalitzes la matrícula. Un altre 30 % es carrega al teu compte bancari durant el mes de novembre i el 40 % restant durant el mes de desembre (per veure dates concretes revisa la informació general publicada al web de la UAB. Apartat “Matrícula - pagament

El compte bancari (que ha d'incloure els codis IBAN i BIC, aquest darrer només si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol), ha de ser d'una entitat financera ubicada a la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa.

Els estudiants que formalitzin la matrícula com a becaris condicionals poden fer el pagament ajornat.

També es pot fer el pagament mitjançant la contractació d'un préstec. Cal que disposis d’un número de compte, actualitzar les teves dades bancàries, si escau, i seleccionar la forma de pagament: préstec AGAUR.

Per a més informació sobre el préstec AGAUR consulta la informació del webde la UAB i al web de Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Tingues en compte que:
  • Has de portar les dades bancàries, atès que s'han de revisar i actualitzar en el moment de formalitzar la matrícula.
  • Si demanes modificacions de matrícula, i això suposa un pagament addicional, l'has d'abonar en un únic pagament i per domiciliació bancària. El càrrec es produirà al teu compte bancari a partir de la data de la resolució.
  • Si formalitzes la matrícula com a becari condicional pots ajornar el pagament. Si has sol·licitat beca i no es pot tramitar per manca de lliurament de la sol·licitud i/o de la documentació, o bé l'has sol·licitat i se t'ha denegat, es produirà una modificació de la matrícula i, per tant, caldrà abonar la diferència resultant en un únic pagament, el qual se't carregarà a partir dels 10 dies següents al de la resolució, sense perjudici dels terminis pendents d'abonar del pagament ajornat.
Conseqüències de l'impagament de la matrícula

La matrícula no és vàlida si no fas efectiu el pagament de tots els terminis.

El fet de no pagar la matrícula i/o la incorporació dels crèdits reconeguts en els terminis fixats comporta l'estat de morositat econòmica de l'expedient, d'acord amb el que queda regulat a la Normativa de matrícula de la UAB.

Si posteriorment fas efectiu l'import de la matrícula, has d'abonar la quantitat addicional que acordi aplicar el Consell Social de la UAB. Per aquest curs acadèmic, ha acordat que, als estudiants que no abonin els drets de matrícula dins dels terminis fixats per a cada modalitat de pagament, se'ls atorgarà un termini addicional per fer-los efectius i hauran d'abonar les despeses de gestió administrativa per a cada rebut impagat, d'acord amb l'escalat que s'indica a continuació:

  • Fins a 3 mesos des de la formalització de la matrícula, per als estudiants amb pagament en un únic termini, o des de la data de formalització de la matrícula i/o des de la data fixada per al pagament del 2n i del 3r terminis, per als estudiants amb pagament ajornat, així com per als rebuts impagats en concepte de modificació de matrícula: 7 % de l'import pendent.
  • A partir de 3 mesos i fins a 6 mesos: 11 % de l'import pendent.
  • A partir de 6 mesos: 15 % de l'import pendent.
  • Aquest escalat és aplicable als estudiants que abonin l'import de la matrícula de cursos anteriors.
  • A aquest import s'hi ha d'afegir el 6 per mil (mínim 0,60 euros) sobre l'import del rebut impagat, en concepte de despeses bancàries de devolució.
Tingues en compte que:

En tots els casos, és imprescindible abonar qualsevol rebut pendent i les despeses corresponents com a condició prèvia per formalitzar la nova matrícula i/o per sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats, etc.). 
 

Preguntes freqüents sobre els preus.

Pots consultar les preguntes freqüents sobre els preusque trobaràs al web de la UAB (apartat Matrícula – Preus).

 
Inici
2018 Universitat Aut˛noma de Barcelona