A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Matrícula  Matrícula 

En aquestes pàgines trobaràs tota la informació necessària per matricular-te.

En cas de no poder venir a l'Escola el dia de la matriculació pots enviar un representant que adjunti l'autorització corresponent per poder matricular-te.

En cas de ser menor d'edat, només cal que els teus pares o tutors portin el llibre de família.


El procés de matriculació a les universitats catalanes presenta enguany importants novetats que afecten als preus, al fraccionament del pagament de la matrícula o a les beques. La Generalitat de Catalunya ha posat en funcionament un nou web de consulta sobre la matrícula universitària: http://www.matriculauniversitaria.cat/ on s'informa del sistema de preus públics i s'orienta sobre la sol·licitud de beques i altres tipus d'ajuts al pagament dels estudis universitaris.

La UAB ha recollit aquestes novetats i els processos específics de pagament i de matriculació als documents Novetats de la matrícula de nou accés als estudis de grau i Novetats de l'automatrícula i la matrícula de grau i d'estudis de primer i/o segon cicle. La UAB, com cada any, informa sobre la documentació necessària, els horaris i d'altres informacions específiques de cada titulació en la web de matrícula: www.uab.cat/matricula

 
Algunes de les novetats en la matrícula les destaquem a continuació per la seva importància: 


BEQUES
- Si es vol demanar una beca del MECD, s'haurà de sol·licitar prèviament l'acreditació econòmica de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

- Si no es compleix amb els requisits econòmics per sol·licitar la beca del MECD,  es pot demanar la beca Equitat de l'AGAUR (a partir de setembre), la qual bonifica una part del preu del crèdit en funció del llindar econòmic (llindars de l'1 al 5).


FRACCIONAMENT DE LA MATRÍCULA
La UAB també presenta una important novetat en el fraccionament de la matrícula. Encara que la Generalitat de Catalunya estableix el pagament en dos terminis, del 60% i del 40%, la UAB permet fer el pagament en 3 terminis: un 30% del total dels crèdits matriculats en la matrícula de juliol, excepte si s'acredita que compleix amb els requisits necessaris per obtenir una beca del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (MECD); un 30% el 15 de novembre de 2012 i el 40% pendent el 20 de desembre de 2012. L'import d'aquest 40% final serà variable, en funció del resultat de les beques Equitat.

L'estudiant pot també optar per pagar la totalitat de la matrícula.

Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona