Departament de Geografia > Màsters > Màster interuniversitari en planificació i polítiques per a les ciutats, l'ambient i el paisatge

El PPCEL


Aquest és un màster interuniversitari ofert conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Università degli Studi di Sassari, la Università IUAV di Venezia  i la Universidade de Lisboa. El màster forma especialistes en el disseny de polítiques i instruments per a l’ordenació del territori, urbanisme i en la gestió del medi ambient i del paisatge. L'alumnat ha de seguir obligatòriament el següent itinerari: el 1r curs (60 ECTS 1r i 2n semestre) a la universitat d'orígen, en aquest cas UAB, el tercer semestre (30 ECTS) en una de les universitats estrangeres participants a partir dels seus interessos personals: paisatge a Sassari, planejament a Venècia o urbanisme a Lisboa, i el 4rt semestre allà on esculli l'alumnat.

A la UAB, els estudiants tenen la possibilitat de seguir també el Màster en Estudis Territorials i de la Població en tant que fa la funció de màster local (primer curs) d’aquest máster interuniversitari.

Consulteu  el Pla d'Estudis

Pla Docent curs 2016-17


 

Pla d’Estudis

 Calendari Demografia (1er semestre 2n semestre) i Calendari Ordenació del Territori (1er semestre i 2n semestre)

GUIES DOCENTS

Informació i matrícula Pla d'estudis, matrícula i informacions d'interès

 

Campus Virtual Accedeix al Campus Virtual de la UAB

 

Dipòsit Digital de Documents Accés al Dipòsit Digital de Documents de la UAB

 

International Welcome Point Tota la informació que poden necessitar Estudiants, Professoris i Personal Administratiu d'altres països

 

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

UAB Innova Notícies, articles i entrevistes sobre projectes innovadors.

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Àngel Cebollada Frontera
Coordinador del Màster Oficial en Estudis Territorials i de la Població
Departament de Geografia
Edifici B 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
+34 93 581 1736

Angel.Cebolladaarrobauab.cat

 

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona