PEPE2

 

 

El departament
Departament
Presentació
Història i dades
Ressenya històrica
Organització
Govern
Estructura
Reglaments
Personal
Personal acadèmic, investigador i de suport a la recerca
Personal d'administració i serveis
Docència de Grau
Grau
Química
Altres titulacions
Propedèutics
Seguretat als laboratoris
Docència de Postgrau
Màsters Universitaris
Master in Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research
Màster Universitari Electroquímica. Ciència i Tecnologia
Màsters propis
Màster en Experimentació Química
Màster d´Experimentació en Química Fina
Màster en Química Fina i Polímers
Cursos d'Especialització
Química del Tecneci. Aplicacions en Radiofarmàcia
Doctorats
Programes de Doctorat
Química
Ciència de Materials
Electroquímica. Ciència i Tecnologia
Modalitat Doctorat Industrial
Tràmits i gestions Doctorat
Admissió i inscripció
Seguiment
Dipòsit
Defensa
Activitats Doctorat Dept. Química
Curs Seguretat Laboratoris
Lectura tesis
Curs d'anglès per a químics
Cursos química
Seminaris
Conferències
Visiting Nobel Laureates
Jornades doctorals
Jornades doctorals 2017
Jornades doctorals 2016
Jornades doctorals 2015
Jornades doctorals Lectures
Edicions anteriors Jornades doctorals
Premis Extraordinaris
Química
Recerca
Recerca en dades
Projectes
Convenis
Patents
Publicacions
Tesis
Recerca
Grups de recerca
Investigadors
Premis ICREA Acadèmia
Beques
Beques Formació d'investigadors
Creació d'empreses
Patents i llicències
Suport a la qualitat
Divulgació
Activitats de divulgació
Exposició Gràcies a la Química
Química interactiva
Transferència
Transferència
Presentació
Notícies
Notícies
Detall Notícia
Imprimir
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona