A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
 L'ESCOLA    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    FORMACIÓ CONTINUADA    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Escola de Prevenció i Seguretat Integral  Mapa del web 
L'escola
Presentació
Prevenció i seguretat integral
Qualitat
Borsa de treball
Equip humà
Contacte
Formularis
Calendari Administratiu
Futurs alumnes
Accés al Grau
Preinscripció
Vies d'accès
Matrícula futurs alumnes
Procediment matrícula
Règim de permanència
Pagament matrícula
Anul·lació de matrícula
Beques d'estudi
Accés als màsters
Preinscripció màsters
Procediment matrícula
Régim de permanència
Pagament matrícula
Estudis
Informació General
Guia de l'estudiant
Pla d'acció tutorial EPSI
Sistema Garantia Interna Qualitat (SGIQ-EPSI)
Beques d'estudi
GRAU
Grau Oficial
Pla d'estudis
Certificacions Professionals Grau
Professorat EPSI
Guies Docents Grau
Pràctiques Grau
Normativa TFG
Intercanvi i Pràctiques Internacionals
El Grau en xifres
Retitulació
MÀSTERS OFICIALS
Màsters oficials
Normativa TFM
MUPGRC
Pla d'estudis MUPGRC
Guies Docents Màster
Professorat MUPGRC
El màster en xifres
MUGRTL
Pla d'estudis MOGRTL
INFORMACIÓ ADICIONAL
Programes de plans d'estudi no vigents
Formació continuada
Presentació FC
Màsters Propis
Postgraus universitaris
Programes d'especialització
Tràmits administratius
Admissió i matrícula
Pagament, tarifes i finançament
Beques i pràctiques
Beques
Pràctiques
Recursos i Projectes
Recursos
Projectes
Informació acadèmica
Gestió Acadèmica
Calendaris
Calendari acadèmic
Calendari administratiu
Calendari d'exàmens
Horaris i aulari
Grau presencial
Grau no presencial
Màster
Aulari
Graus EEES
Accés
Accés des de la preinscripció
Accés al grau per canvi d'estudis
Convalidació d'estudis (estrangers no UE)
Reincorporacions
Matrícula
Matrícula nou accés
Matrícula altres cursos
Anul·lacions de matrícula
Règim de permanència
Règim de dedicació
Anys de permanència
Progressió de matrícula
Continuació d'estudis
Avaluació
Procés i convocatòria
Publicació i revisió d'exàmens
Pràcticum i treball de fi de grau
Avaluació per compensació
Expedient acadèmic
Reconeixement de crèdits de CFGS
Reconeixement de crèdits universitaris
Transferència de crèdits
Simultaneïtat d'estudis
Baremació d'expedients
Finalitzar estudis
Premis extraordinaris de titulació
Títols oficials
Suplement Europeu del Títol
Certificats
Títols propis
Informació Màsters Oficials
Preinscripció màsters
Régim de permanència
Matrícula
PreMatrícula
Matrícula nou accés
Estudis de postgrau
Estudis de doctorat
Formació continuada
Imprimir
 
Mapa del web Inici
2018 Universitat Autònoma de Barcelona