A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Imatge Twitter_plana principal
 LA FACULTAT    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Mapa del web 
La Facultat
La Facultat
Missatge del degà
Raons per venir a la Facultat
Història i xifres
Ressenya històrica
La Facultat en xifres
Com s'organitza
Govern
Departaments
Administració
Els estudiants
Fons Olga Torres
Biografia d'Olga Torres
El Fons
Historia del Fons
Les conferències
Directori
Personal docent i investigador
Personal d'administració i serveis
Serveis
Serveis Facultat
Serveis UAB
Alumni
CAFEE
Ocupabilitat
Enllaços UAB
Futurs estudiants
Institucions i empreses
Xarxes socials UAB
Futurs Alumnes
Raons per venir a la Facultat
Estudis de Grau
ADE
ADE Anglès
ADE + Dret
Comptabilitat i Finances
Economia
Economia Anglès
Empresa i Tecnologia
Pràctiques en Empresa
ADE - Economia (PUE)
ADE+Dret
ADE - Economia (Anglès)
Comptabilitat i finances
Empresa i Tecnologia
Accés a Grau
Des de preinscripció
Canvi d'estudis
Convalidació d'Estudis (estrangers)
Estudis de Postgrau
Màsters oficials
Doctorats
Beques
Beques d'estudi
Cercador de Beques
Estudis
Estudis
GRAU
Graus EEES
Assignatures i programes
Treball de Fi de Grau
Mínors
Pràctiques en Empresa
POSTGRAU
Màsters Oficials
Doctorats
PLA D'ACCIÓ TUTORIAL
Pla d'Acció Tutorial
Qualitat docent de la Facultat
SGIQ de la FEiE
Seguiment de les titulacions
Acreditació de les titulacions
CURSOS PROPEDÈUTICS
Matemàtiques
ESTUDIS A DESPROGRAMAR
Llicenciatures
Diplomatures
Retitulació Ciències Empresarials
BEQUES
Beques d'estudi
Beques de formació d'investigació
Informació Acadèmica
Gestió Acadèmica
CALENDARIS
Calendari Acadèmic
Graus
Programa Universitat Empresa
Calendari Administratiu
Curs 2016 - 17
Calendari d'Avaluacions
Curs 2016 - 17
HORARIS I AULES
Curs 2016 - 17
Horaris i aules
GESTIONS I NORMATIVA
Cita Prèvia
Formularis
Graus
La teva matrícula
Règim de permanència
Règim de dedicació
Anys de permanència
Progressió de matrícula
Continuació d'estudis
Avaluació
Procés i convocatòria
Publicació i revisió d'exàmens
Pràcticum i treball de fi de grau
Avaluació per compensació
Expedient acadèmic
Equiparacions d'estudis
Reconeixement de crèdits universitaris
Transferència de crèdits
Simultaneïtat d'estudis
Baremació d'expedients
Finalitzar els estudis
Premis extraordinaris de titulació
Títols oficials
Suplement Europeu del Títol
Certificats
Llicenciatures i diplomatures
Informació acadèmica de llicenciatures
Estudis de postgrau
Màsters oficials
Doctorat
Màsters i postgraus
Assegurança Escolar
Legislació Universitària
Mobilitat i intercanvi
 Mobilitat i  Intercanvi
 Venir a la
     Facultat
  Programes d'Intercanvi
  Mobilitat Lliure Graus
  Mobilitat Lliure Master
 Anar     d'Intercanvi
  Programes d'Estudis
  Programes de
  Pràctiques
  Altres Programes
 Més propostes
  Mobilitat PDI
  Mobilitat PAS
Recerca
Recerca de qualitat
Recerca
Programes de Doctorat
Els departaments
Economia Aplicada
Empresa
Economia i Història Econòmica
Recerca Aplicada
Patents i llicències
Impacte dels articles d'investigació
Matrícula
Matrícula
Preus
Beques
Estudiants de nou accés
Preinscripció
Retitulació Ciències Empresarials
Canvi d'estudis
Convalidacions d'estudis universitaris estrangers
Estudiants de la UAB (automatrícula)
Grau, llicenciatura, diplomatura
Reincorporacions
Matrícula de postgrau
Màsters oficials
Doctorat
Màsters i postgraus
Tingues en compte
Preu, deduccions i recàrrecs
Pagament
Règim de dedicació
Modificació de matrícula
Estudiants visitants
Reincorporacions
Imprimir
 
Mapa del Web Inici Contactar
2018 Universitat Autònoma de Barcelona