A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Mapa del web 
La Facultat
La Facultat
Història de la Facultat
Reglament de la Facultat
Prevenció
Com s'organitza
Guia ràpida
Govern de la Facultat
Estructura administrativa
Els estudiants
Protocol d'emergència
Estructura docent
Unitats Docents
Departaments
Estudis
Espais Simulació Clínica
Serveis
Suport Logístic i
Punt d'Informació
Gestió Acadèmica
Servei de Biblioteques
Centre de Recursos Docents
Suport Informàtic
Donació del Cos a la Ciència
La UAB a les xarxes socials
Centres sanitaris amb conveni
Normatives
Normativa
Unitats docents
Unitats Docents
UD Ciències Mèdiques Bàsiques (Bellaterra)
UD Sant Pau
UD Vall d'Hebron
UD Parc de Salut Mar
UD Germans Trias i Pujol
UD Parc Taulí
Els estudis
Oferta d'estudis
Graus
Llicenciatures
Mínors
Màsters a la Facultat
Doctorats
Taula d'Incompatibilitats als Estudis de Medicina
Calendari extinció Llicenciatura de Medicina
Crèdits de lliure elecció
Lliure elecció a la UAB
Beques i Ajuts
Beques
Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)
SGIQ UAB
SGIQ de la Facultat
Pla d'Acció Tutorial
FAQs
Llicenciatura
de Medicina
Menu del Grau d' Infermeria (EEES)
Mobilitat i Intercanvi
Outgoing
Informació alumnes OUT
Medicina
Programa Erasmus
Programa Sicue
Programa Propi
Programa Erasmus Pràctiques
Programa Propi Pràctiques
Infermeria
Programa Erasmus
Programa Sicue
Programa Propi
Fisioteràpia
Programa Erasmus
Programa Sicue
Programa Propi
Programa Erasmus Pràctiques
Programa Propi Pràctiques
Documents Intercanvis OUT
Preguntes freqüents
Incoming
Informació alumnes IN
Medicina
Infermeria
Fisioteràpia
Informació acadèmica
Informació de la Facultat
Gestió Acadèmica
Grau de Medicina
Grau d'Infermeria
Grau de Fisioteràpia
Gestió de Pràctiques de Medicina (PSG)
Guia de l'Estudiant
Calendari acadèmic
Calendari administratiu
Cita prèvia
Gestió Acadèmica
Títols
Assignació d'Unitat
Docent
Grau Infermeria
Grau Medicina
Grau Fisioteràpia
Treball Fi de Grau
Pràcticum
Horaris Graus
Exàmens Graus
Graus EEES
Accés
Accés des de preinscripció
Canvi d'estudis (estudis universitaris espanyols i de la UE o països amb conveni)
Convalidació d'estudis estrangers
Estudiants visitants
Reincorporacions
Matrícula
Règim de permanència
Règim de dedicació
Anys de permanència
Progressió de matrícula
Continuació d'estudis
Avaluació
Procés i convocatòries
Publicació i revisió d'exàmens
Pràcticum i treball de fi de grau
Avaluació per compensació
Expedient acadèmic
Reconeixement de crèdits de CFGS
Reconeixement de crèdits universitaris
Transferència de crèdits
Simultaneïtat d'estudis
Baremació d'expedients
Programes d'intercanvi
Informació general
Estudiants de la UAB
Estudiants que vénen a la UAB
Finalitzar els estudis
Premis extraordinaris de titulació
Títols oficials
Suplement Europeu al Títol
Certificats
Títols propis
Estudis de postgrau
Màsters oficials
Doctorat
Màsters i postgraus
Llicenciatures i diplomatures
Informació acadèmica de llicenciatures
Formularis
Calendari acadèmic
Legislació Universitària
Assegurança Escolar
Targeta d'estudiant
Calendari Administratiu
Matrícula
Visió global de la Facultat
Recerca
La Facultat i la recerca
Els departaments
Dept. de Bioquímica
i de Biologia Molecular
Dept. de Biologia Cel·lular, de Fisiologia
i d'Immunologia
Dept. de Genètica i MicroBiologia
Dept. de Ciències Morfològiques
Dept. de Cirurgia
Dept. de Farmacologia
de Terapèutica i de Toxicologia
Dept. de Psiquiatria
i de Medicina Legal
Dept. de Medicina
Dept. de Pediatria,
Obstetrícia i
Ginecologia i de
Medicina Preventiva
i Salut Pública
Dept. de Filosofia
Dept. d'Infermeria
Càtedres
Llistat de Càtedres
Grups de Recerca
Llistat de Grups de Recerca
Instituts i Centres
INC
IBB
Infraestructura i serveis
Serveis de Suport
Matrícula
Estudiants nou accés
Presentació Matrícula
Matrícula 1r curs
Convalidacions
d'Estudis Estrangers
Estudiants UAB (automatrícula)
Alumnes a partir de 2on curs
Matrícula de postgrau
Màsters oficials
Doctorat
Màsters i Postgraus
Tingues en compte
Preu, deduccions i recàrrecs
Pagament
Demanar beca
Règim de dedicació
Imprimir
 
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona