A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 L'ESCOLA    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Mapa del web 
L'escola
Les raons per venir a l'Escola
Història i dades
Ressenya històrica
L'escola en xifres
Com s'organitza
Govern de l'escola
Els estudiants
Relacions amb l'entorn
Estructura docent
Coordinadors d'estudis
Departaments
Personal docent
Campus de Sabadell
Suport informàtic
Punt d'Informació
Biblioteca
Més serveis
Els estudis
Oferta d'estudis
Tots els estudis
Mínors
Lliure elecció
Projecte de fi de carrera Enginyeries Tècniques en Informàtica
Pràctiques Externes
Màsters oficials
Treball de fi de Màster
Cursos propis
Formació continuada
Beques i pràctiques
Beques d'estudi
Beques de formació d'investigadors
Pràctiques en empreses
FAQs
Mobilitat i intercanvi
La teva oficina d'intercanvis
Novetats
Documentació d'interès
Contacta amb nosaltres
Informació específica Escola d'Enginyeria
Programa LLP-Erasmus
Programa Sicue-Sèneca
Programa Propi UAB
Informació general per a estudiants UAB
Programes de mobilitat
Avaluació i acreditació de llengües estrangeres
Activitat d'intercanvi lingüistic i cultural
International Students
Coming from abroad
Informació acadèmica
Graus
Accés
Accés des de preinscripció
Acces per canvi d'estudis
Convalidació d'Estudis (estrangers)
Estudiants visitants
Reincorporacions
Canvi d'estudis per extinció de la titulació: equiparació
Matrícula
Règim de permanència
Règim de dedicació
Anys de permanència
Progressió de matrícula
Continuació d'estudis
Avaluació
Procés i convocatòries
Publicació i revisió d'exàmens
Pràcticum i treball de fi de grau
Avaluació per compensació
Convocatòria final d'estudis de Grau
Expedient acadèmic
Reconeixement de crèdits de CFGS
Taules d'adaptacions dels graus (info pròpia)
Reconeixement de crèdits universitaris
Transferència de crèdits
Simultaneïtat d'estudis
Baremació d'expedients
Activitats amb reconeixement acadèmic
Pràctiques acadèmiques externes
Reconeixement d'experiència laboral
Programes d'intercanvi
Informació general
Estudiants de la UAB
Estudiants que vénen a la UAB
Finalitzar els estudis
Premis extraordinaris de titulació
Títols oficials
Suplement Europeu del Títol
Certificats
Títols propis
Estudis de postgrau
Màsters oficials
Doctorat
Màsters i postgraus
Legislació Universitària
Informació pròpia de l'escola
Tauler d'anuncis Sabadell
Horaris
Recerca
L'Escola i la recerca
Els departaments
Les línies de recerca
Infraestructura i serveis
Suport departamental
Serveis de suport
Suport a la qualitat
Patents i llicències
Campus de Sabadell
Campus de Sabadell
Dades bàsiques
Comunitat universitària
Identitat Digital
El campus
Equipaments
Com s'organitza
Administració de Serveis
Biblioteca
Gestió acadèmica
Gestió econòmica
Suport departamental
Suport informàtic (SID)
Suport Logístic i Punt d'informació
Intercanvis
Treball Campus
Reprografia
Restauració
Suport Informàtic (SID)
Suport informàtic (SID)
Serveis
Comptes d'accés a la xarxa
Programari MSDNAA
Xarxa sense fils
Transmissions Multimèdia
Aules d'informàtica
Equipament
Guies
Preguntes més freqüents
Altres
Formulari d'incidències
Matrícula
Estudiants de nou accés
Matrícula 1r curs
Trasllat d'expedient
Convalidacions d'estudis universitaris estrangers
Estudiants de la UAB (automatrícula)
Automatrícula
Reincorporacions
Estudiants de postgrau
Màsters oficials
Doctorat
Màsters i postgraus
Tingues en compte
Preu, deduccions i recàrrecs
Pagament
Demanar beca
La via lenta
Imprimir
 
Inici Mapa del Web Contactar amb la Direcció
2018 Universitat Autònoma de Barcelona