A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Twitter Twitter Facebook Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Biociències  Mapa del web 
La Facultat
La Facultat
Presentació
Les raons per venir a la Facultat de Biociències
Ressenya històrica
Com s'organitza
Govern de la Facultat
Estructura administrativa
Els estudiants
Guia de l'Estudiant
Estructura docent
Departaments
Coordinadors de titulació
Serveis
Gestió Acadèmica
Biblioteca
Suport informàtic
Punts d'informació
Associacions professionals i científiques
BioCluster
Xarxes Socials
Normativa
Normativa
Els estudis
Oferta d'estudis
Tots els estudis
Graus EEES
Mínors
Estudis a substituir per graus
Treball Fi de Grau
Màsters Oficials
Masters Propis/Postgraus
Erasmus Mundus in Vaccinology
Lliure elecció
Doctorats
Formació continuada
Horaris i Exàmens
Horaris i Exàmens
Beques i pràctiques
Beques d'estudi
Beques de formació d'investigació
Pràctiques en empreses
Pràctiques Acadèmiques en Entitats Graus
FAQs
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Processos VSMA
Documents de la Facultat
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del Centre
SGIQ FBCC
SGIQ UAB
Presentació SGIQ
Mobilitat i intercanvi
Mobilitat i Intercanvis
La teva oficina
IN
Intro / Our Faculty
Guía Académica
Oferta de asignaturas
Horarios y exámenes
Calendario académico / Academic Calendar
OUT
Vols marxar?
Com funcionen els Intercanvis
Abans de marxar
Tràmits Administratius
Normativa de Mobilitat Específica
Taula d'equiparacions
Taula d'equivalències de notes
Learning Agreement
Instruccions
Beques i ajuts de mobilitat
Beques, ajuts, duració i modificació de l'estada
Contacte
Contacta amb nosaltres
Informació acadèmica
Graus EEES
Accés
Accés des de preinscripció
Canvi d'estudis (estudis universitaris espanyols i de la UE o països amb conveni)
Convalidació d'estudis (estrangers no UE)
Estudiants visitants
Reincorporacions
Matrícula
Règim de permanència
Règim de dedicació
Anys de permanència
Progressió de matrícula
Continuació d'estudis
Avaluació
Procés i convocatòria
Publicació i revisió d'exàmens
Pràcticum i treball de fi de grau
Avaluació per compensació
Expedient acadèmic
Reconeixement de crèdits de CFGS
Reconeixement de crèdits universitaris
Transferència de crèdits
Simultaneïtat d'estudis
Baremació d'expedients
Pràctiques Acadèmiques en Entitats Graus
Grau en Biologia
Grau en Biologia Ambiental
Grau en Bioquímica
Grau en Biotecnologia
Grau en CC. Biomèdiques
Grau en Genètica
Grau en Microbiologia
Programes d'intercanvi
Informació general
Estudiants de la UAB
Estudiants que vénen a la UAB
Finalitzar els estudis
Premis extraordinaris de titulació
Títols oficials
Suplement Europeu del Títol
Certificats
Títols propis
Estudis de postgrau
Màsters oficials
Doctorat
Màsters i postgraus
Informació pròpia de la Facultat
Proves d'aptitud
Suport a les pràctiques
Pràctiques d'empresa
Formularis
Legislació Universitària
Assegurança Escolar
Calendari Administratiu
Reincorporacions
Recerca
La Facultat i la recerca
Els departaments
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Departament
de Genètica
i de Microbiologia
Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Infraestructura i serveis
Serveis de suport
Suport a la qualitat
Patents i llicències
Impacte dels articles d'investigació
Matrícula
Estudiants de nou accés
Matrícula 1r curs
Accés al 2n cicle
Canvi d'estudis
Convalidacions d'estudis universitaris estrangers
Estudiants de la UAB (automatrícula)
Automatrícula
Reincorporacions
Estudiants de postgrau
Màsters oficials
Doctorat
Màsters i postgraus
Tingues en compte
Preu, deduccions i recàrrecs
Pagament
Demanar beca
Règim de dedicació
Imprimir
 
Inici Contactar Sobre el Web Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona