A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Mapa del web 
La Facultat
La facultat
Presentació
Ressenya històrica
La facultat en xifres
Com s'organitza
Reglament de la facultat
Deganat
Gestió acadèmica i Suport logístic i punt d'informació
Els estudiants
Personal facultat
Estructura docent
Departaments
Professors emèrits i jubilats de la facultat
Altres
Inserció laboral
Activitats de promoció
L'oferta de la Facultat a les empreses
Eleccions a Junta de Facultat
Serveis
Servei de Recursos Informàtics i Multimèdia
Més serveis
Xarxes socials
En cas d'emergència
Protocol emergències
Els estudis
Els estudis
Graus
Minors
Màsters i postgraus
Horaris i aules
FAQs
Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)
SGIQ de la FTI
Pla d'acció tutorial (PAT)
Atenció als estudiants amb necessitats específiques
Mobilitat i intercanvi
Oficina d'Intercanvis
Alumnes que vénen d'intercanvi / incoming students
Welcome International Students
Benvinguts estudiants SICUE
Alumnes que marxen d'intercanvi / outgoing students
Erasmus Estudi
SICUE
UAB Exchange Programme (Programa Propi)
Beques per pràctiques
Convenis amb universitats
Més informació
Altres programes d'intercanvi
Normativa intercanvis
Informació acadèmica
Graus EEES
Accés
Accés des de preinscripció
Cursos preliminars d'idioma B
Canvi d'Estudis
Canvi d'Estudis per Interdisciplinarietat
Convalidació d'estudis (estrangers no UE)
Estudiants visitants
Reincorporacions
Matrícula
Matrícula graus
Modificació de Matrícula
Règim de permanència
Règim de dedicació
Anys de permanència
Progressió de matrícula
Continuació d'estudis
Avaluació
Procés i convocatòria
Publicació i revisió d'exàmens
Avaluació per compensació
Expedient acadèmic
Baremació d'expedients
Canvi d'Idioma C
Reconeixement Acadèmic
Reconeixement de crèdits universitaris
Simultaneïtat d'estudis
Transferència de crèdits
Programes d'intercanvi
Informació general
Estudiants de la UAB
Estudiants que vénen a la UAB
Mobilitat a la FTI
Finalitzar els estudis
Premis extraordinaris de titulació
Títols oficials
Suplement Europeu del Títol
Certificats
Títols propis
Formularis
Legislació Universitària
Assegurança Escolar
Imprimir
 
Inici Mapa web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona