A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Facebook Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Mapa del web 
La Facultat
La Facultat
Organització
Govern
Junta de Facultat
Junta Permanent
Junta Electoral
Coordinadors
Comissions
Estudiants
Estructura docent
Departaments
Personal docent
Estructura administrativa
Administració de centre
Gestió acadèmica
Serveis
ESID
SiPEP
Biblioteca
Servei d'Informàtica Distribuïda
Reprografia
Orientació psicopedagògica
Menjador i bar
Altres serveis de la UAB
Infraestructures docents
Aulari general
Aules d'informàtica
Guia de l'estudiant 2016-2017
Comunicació
Newsletter Facultat
Agenda d'Activitats i Congressos
Eleccions
Eleccions Junta Facultat 2016
Els estudis
Oferta d'estudis
Grau en Psicologia
Grau en Logopèdia
Màsters Oficials
Màsters i Postgraus Propis
Doctorats
Mínors
Plans d'estudi, programes i guíes docents
Grau en Psicologia
Grau en Logopèdia
Ll. Psicologia Pla 2000
Ll. Psicologia Pla 1992
Ll. Psicologia Pla 1977
Dipl. en Logopèdia
Adaptació a Grau
Adaptació al nou Grau en Logopèdia
Adaptació de Diplomatura i Llicenciatura a Grau
SGIQ-Centre
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del Centre
PLA D'ACCIÓ TUTORIAL
Pla d'Acció Tutorial
Estudis Acreditats
Mobilitat i intercanvi
Oficina d'Intercanvis
Novetats
Contact us
ESTUDIANTS IN
International Incoming students
SICUE - Estudiantes Incoming
ESTUDIANTS OUT
Erasmus
Sicue / Sèneca
UAB Exchange Programme (Programa Propi)
Informació general per a estudiants UAB
Programes de mobilitat
Avaluació i acreditació de llengües estrangeres
Activitat d'intercanvi lingüistic i cultural
Informació acadèmica
Graus EEES
Accés
Accés des de preinscripció
Canvi d'estudis i/o d'universitat
Convalidació d'estudis (estrangers no UE)
Estudiants visitants
Reincorporacions
Matrícula
Règim de permanència
Règim de dedicació
Anys de permanència
Progressió de matrícula
Continuació d'estudis
Avaluació
Calendari d'avaluació de la Facultat
Procés i convocatòria
Publicació i revisió d'exàmens
Pràcticum i treball de fi de grau
Avaluació per compensació
Pautes d'avaluació dels Graus de la Facultat
Expedient acadèmic
Reconeixement de crèdits universitaris
Transferència de crèdits
Reconeixement acadèmic
Simultaneïtat d'estudis
Baremació d'expedients
Programes d'intercanvi
Informació general
Estudiants de la UAB
Estudiants que vénen a la UAB
Pràctiques Externes Pràcticum
Pràctiques Externes de Psicologia i Pràcticum de Logopèdia
Pràctiques en empreses
Finalitzar els estudis
Premis extraordinaris de titulació
Títols oficials
Suplement Europeu del Títol
Certificats
Títols propis
Llicenciatures
Llicenciatures amb docència
Requisits formatius complementaris
Estudis de postgrau
Màsters oficials
Estudis de doctorat
Formació continuada
Certificats
Informació pròpia de la Facultat
Avaluació i reavaluació
Formularis
Horaris Gestió Acadèmica
Calendari Administratiu 2010-2011
Recerca
La facultat i la recerca
Els departaments
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut
Psicologia Clínica i de la Salut
Psicologia Social
Infraestructura i serveis
Serveis de suport
Suport a la qualitat
Patents i llicències
Impacte dels articles d'investigació
Matrícula
Matrícula
Estudiants de nou accés
Matrícula 1r curs
Estudiants de la UAB (automatrícula)
Automatrícula
Reincorporacions
Matrícula de postgrau
Màsters oficials
Doctorat
Màsters i postgraus
Programació docent
Tingues en compte
Preu, deduccions i recàrrecs
Pagament
Demanar beca
Règim de dedicació
Imprimir
 
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona