PBeques.Popup.Loading

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2018 (FI-DGR) : Ajuts a les universitats o als centres de recerca i/o les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell

Grant administered by

Àrea de Gestió de la Recerca

Grant provider

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Programme

V Pla de Recerca i Innovació 2009-2013

Thematic area

Biosciences
Sciences
Arts and Humanities
Health Sciences
Social Sciences and Law
Technological Sciences

Type of aid

Grants

Intended applicants

Graduates

Requirements

Complir un dels requisits d'accés al doctorat previstos a l'article 6 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que no tinguin el títol de doctor/a amb les precisions següents: a) - Els estudis de màster o equivalent han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2017 - En el cas d'accedir al doctorat només amb una titulació de llicenciatura, grau, enginyeria i arquitectura i sense necessitat d'acreditar estudis de màster, aquests estudis han d'haver finalitzat entre 1 de gener 2015 i la data de finalització del termini de presentació de sol.licituds. -També poden ser sol·licitants les persones físiques en possessió del títol de llicenciat, enginyeria o arquitectura superior que hagin obtingut la suficiència investigadora (DEA) després de l'1 de gener de 2015. - Excepcionalment també podran participar en la convocatòria les persones sol·licitants que hagin finalitzat els estudis a partir de l'1 de gener de 2012, si entre l'1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2014 han estat en una de les situacions establertes a l'article 4.e de la convocatòria b) Estar matriculat el curs 2017-2018 de la tutela acadèmica del doctorat en el moment de l'acceptació; c) No estar en possessió del títol de doctor/a; d) La nota mitjana mínima de l'expedient acadèmic, dels estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau o diplomatura de la persona candidata ha de ser igual o superior a 6,50

Additional information

Atorgar ajuts a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-los en grups de recerca que desenvolupin un projecte de recerca vigent i finançat. (Encara no tenim disponibles els criteris de priorització de la UAB , tan bon punt els tinguem realitzarem la difusió)

Publication date

21/09/2017

Opening date

21/09/2017

Submission date at UAB

16/10/2017

UAB submission office

Registre Gral. UAB (Edifici A)

Date of submission to the Agency convener

16/10/2017

Submission office to the Agency convener

Telemàtic AGAUR i presentació paper en UAB

Resolution date

28/02/2018

Call regulations

Check conditions

Information website

Check website

FAQs

Frequently asked questions about this call.
Questions will NOT be answered personally. All answers will be published on this website.
*If you have read the call, but still have questions, please fill out this form.

*Subject

*I wish to receive more information on this call