Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB > La recerca > Grups

Grups de recerca del Departament d'Antropologia Social i Cultural


Grup de Recerca AFIN

AFIN (http://grupsderecerca.uab.cat/afin/es) és un grup interdisciplinari i interuniversitari d’investigació bàsica i aplicada en ciències socials, humanes i de la salut. Es dedica a l’estudi de les desigualtats i les inequitats per raó d’edat, sexe, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, orientació sexual o nacionalitat i de les interseccions entre elles. La seva seu es troba al Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. >> Llegir més

 

AHCISP - Antropologia i Història de la construcció d’identitats socials i polítiques

Més informació a http://blogs.uab.cat/ahcisp

L'eix d'aquest grup de recerca el constitueix l'estudi etnogràfic i l'anàlisi teòrica crítica del dualisme cartesià entre natura i cultura reflectit en la construcció de les identitats i les exclusions socio-polítiques en diferents contextos històrics i geogràfics. Totes les persones integrants del grup comparteixen una perspectiva antropològica històrica. En aquest marc general es distingeixen dues grans línies de recerca. >> Llegir més

 

EgoLab - Laboratori de Xarxes Personals i Comunitats

Més informació a www.egolab.cat

L'objectiu d'aquest grup és l'estudi de les xarxes socials i dels seus processos de canvi des d’una perspectiva transcultural i comparativa, amb especial interès en el sud - est d’Europa. Al mateix temps el grup contribueix al desenvolupament de mètodes, tècniques i eines de recollida, anàlisi i visualització de xarxes socials i duu a terme aplicacions en els camps de la col·laboració científica, el benestar social i projectes de desenvolupament comunitari. >> Llegir més

 

EMIGRA

Més informació a grupsderecerca.uab.cat/emigra

El nom EMIGRA és un acrònim que respon a les paraules següents: Educació, Migracions, Infància, Grup, Recerca, Antropològica.

EMIGRA és un Grup de Recerca sobre infància i educació en contextos migratoris centrat en estudiar les dimensions i l'impacte de la diversitat cultural i la desigualtat social de les societats canviants del sud d'Europa, i en les situacions de frontera entre la UE i el nord d'Àfrica i entre els EUA i Mèxic. S'interesa, per tant, pels processos de minorització de la població infanti i juvenil considerant l'anàlisi interseccional desenvolupat a partir de la perspectiva de gènere, "raça" i classe . Ha desenvolupat un enfocament comparatiu i una sensibilitat interdisciplinària que manté, però, una indiscutible visió antropològica i porta a terme treball de camp etnogràfic, estudis quantitatius i recerca social aplicada. >> Llegir més

 

getp-GRAFO - Grup d’Estudi Transcultural del Parentiu

Més informació a  http://grupsderecerca.uab.cat/getp/


El getp-GRAFO (Grup d'Estudi Transcultural del Parentiu) és un equip de recerca que centra la seva activitat en l'anàlisi del contingut i la variabilitat de les relacions de parentiu des d'una perspectiva transcultural, que permeti una millor comprensió de la diversitat de valors i pràctiques vinculades al parentiu en el context intercultural actual. Una anàlisi orientada des de la crítica metodològica i teòrica i la reflexió sobre les dades etnogràfiques obtingudes a les recerques de camp. Actualment està dirigit per la Dra. Anna Piella Vila.

>> Llegir més

Més informació a www.mgf.uab.es

“L’objectiu del Grup Interdisciplinari per a la Prevenció i l'Estudi de les Pràctiques Tradicionals Perjudicials (GIPE/PTP) és el desenvolupament d’un programa de recerca aplicada a la transferència del coneixement, que permeti iniciar l’implementació a Gàmbia i a Espanya, d’una estratègia integral per a la prevenció de la mutilació genital femenina.”

L'any 1987, la IP, Prof. Adriana Kaplan, inicia al Dpt. D’Antropologia Social i Cultural un treball de camp pioner sobre les migracions senegambianes a Espanya. L'aposta metodològica, innovadora, proposa una investigació circular en l'espai transnacional de les migracions i, alhora, longitudinal en el desenvolupament dels processos d'aculturació i integració social, en aspectes relacionats amb l'alimentació i la salut sexual i reproductiva, tant als països d'origen com en els de destinació de la població migrant subsahariana. >> Llegir més

 

GIRHAC - Grup Interdisciplinar de Recerca Històrica, Ambiental i Cultural

Més informació a www.albarradas.espol.edu.ec

Des de fa vàries dècades els membres del Grup GIRHAC, de manera conjunta o individual, vénen realitzant investigacions en l'àmbit del coneixement socioambiental, especialment el relacionat amb tecnologies d'origen precolombí pel maneig de l'aigua a l'Amèrica del Sud. Estudis sobre camps de camellones , camanchaca (boira costanera) i albarradas o jagüeyes s'han dut a terme a la regió costanera de l'Equador des de l'any 1980 amb un enfocament interdisciplinar i comparatiu, especialment des de l'Antropologia (arqueologia i etnografia).

Com a resultat d'aquests estudis s'han realitzat projectes experimentals de replantacions de cultius en camps de camellones a la Baixa Conca del Guayas, així com la recuperació dels coneixements locals sobre la seva adaptació cultural moderna. Es treballa conjuntament amb organitzacions, cooperatives i amb el recolzament d'institucions internacionals (1980-1986, AID, EEUU). >> Llegir més

 

GRAFO - Equips de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada

Més informació a grupsderecerca.uab.cat/grafo

L'objectiu dels equips de recerca és construir i proposar models d'investigació en antropologia en general i en etnografia en particular, atenent als mètodes científics i interpretatius. Això suposa treballar i debatre entre els participants d'aquests camps, arribar a propostes concretes i posar a proba la seva utilitat i adequació.

Les línies de recerca temàtiques són diverses, sent les prioritàries: mètode, tècniques d'investigació, parentiu, migracions, marginació i prejudici, etnografia vinculada a les migracions a països o zones d'origen (Guinea Equatorial, Malàisia, Pakistan, Marroc, Romania ?romanesos majoritaris i romanesos gitanos ?, països de l'ex-Iugoslàvia, gitanos i gitanos espanyols, immigrants espanyols en l'interior de l'Estat).

Grups que integren el GRAFO:

•EGOLAB (Xarxes Personals i Comunitats)

•GETP (Grup d'Estudi Transcultural de la Procreació )

•GRIM (Grup de Relacions Interculturals i Marginació Social)

•MOSSA (Grup de Recerca en Etnografia dels Processos Educatius i d'Antropologia Aplicada a l'Educació)

>> Llegir més

 

GRIM - Grup de Relacions Interculturals i Marginació Social

Grup enquadrat en el GRAFO, codirigit per Teresa San Román i Aurelio Díaz. Té com a objectiu la construcció d’una teoria de l’exclusió i l’etnografia en els camps de la marginació, grups ètnics minoritaris, joventut i cultura i ús de les drogues. >> Llegir més

 

  El grupo se propone estudiar los procesos de mestizaje/segregación de las personas inmigradas y de sus descendientes, en el contexto general de la movilidad internacional y de los procesos de interculturalidad; dedicando una atención especial al fenómeno de las uniones/familias mixtas (bi-nacionales, bi-culturales, transnacionales): sus causas y significados; la construcción de espacios de hibridismo sociocultural (en particular el ámbito de la etnicidad/pertenencia); los procesos de transmigración y multi-localización relacionados; o la relación entre mestizaje e integración/cohesión social. El grupo quiere tambin promover la combinación de distintas metodologías y enfoques de estudio, así como la divulgación y transferencia de conocimientos del ámbito académico al político-técnico y cívico.
 

      En este momento se llevan a cabo dos proyectos financiados sobre estas temáticas: un proyecto I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación titulado “Inmigracion y Uniones Mixtas: Etnicidad e Integracion Social” (CSO2011-23242); y un proyecto de investigación Aposta de la UAB, titulado “E Pluribus Unum: Inmigración, Mestizaje y Cohesión Social” 

Investigador Principal:  Dan Rodríguez García

 
 

MOSSA - Grup de Recerca en Etnografia dels Processos Educatius i d’Antropologia Aplicada a l’Educació.

El grup comparteix una intensa trajectòria en investigació socioantropològica dels fenòmens educatius i es planteja seguir treballant en alguns reptes actuals del seu interès i competència, com ara la necessitat de definir un domini teòric i metodològic propi de l'etnografia de l'educació i de l'antropologia de l'educació des d'una perspectiva interdisciplinar; l'absència de grups interdisciplinars d'investigacio en l'àmbit de l'antropologia l'etnografia i l'educació; la creixent demanda des de l'àmbit educatiu de continguts i metodologies pròpies de l'antropologia; la necessitat de conèixer la realitat educativa en contextos multiculturals i d'immigració per precisar diagnòstics i per afavorir la convivencia quotidiana; la necessitat de disposar de criteris qualitatius fonamentats per a l'elaboració de propostes educatives entorn de la interculturalitat o la responsabilitat d'incloure la desigualtat social, econòmica i cultural de manera explícita en els plantejaments i propostes d'educació intercultural. >> Llegir més

Preguntes Freqüents Preguntes Més Freqüents sobre els estudis d'Antropologia

 

Revista Perifèria - UAB Investigació i formació en antropologia

 

Borsa de Treball Accedeix a la Borsa de Treball de la UAB

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de la UAB

 

UAB Divulga Idees, recerca i innovació a la UAB

 

Biblioteques de la UAB Accés al catàleg de les biblioteques de la UAB

 

Bones pràctiques Accés al Codi de Bones Pràctiques Científiques

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Antropologia Social i Cultural
Edifici B - Facultat de Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 12 39

d.antropologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona